Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα

Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα5

Ναί. Μή σᾶς κάνει καθόλου ἐντύπωσι ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου. Ἡ Ἑλληνική Σημαία, καθώς καί ὁποιοδήποτε Ἑλληνικό σύμβολο ἀπαγορεύεται νά ἀναρτᾶται, σέ μνημεῖα, ἀγάλματα καί ἀρχαιολογικούς χώρους κλπ. !!!

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἀναρτήσεως τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου σέ ἀρχαιολογικούς χώρους (ἔβαλαν καί μερικές ἄλλες περιπτώσεις, ἔτσι γιά νά μᾶς χρυσώσουν τό χάπι) ἔγινε νόμος τοῦ κράτους τό 1981. Ποιός ἐθνομηδενιστής κυβερνοῦσε τότε, τό Ἑλληνικό προτεκτορᾶτο, ὅλοι γνωρίζουμε. Βεβαίως, ἄν δέν εἶχε γίνει τότε, θά ἐγίνετο μετά. Δέν ἔχει καί μεγάλη σημασία.

Ἡ τέλεσις τέτοιου εἴδους πράξεων, ἐπισύρει ποινή φυλακίσεως μέχρι τριῶν μηνῶν χωρίς ἐξαγοράν.

Ἡ τροποποίησις τοῦ νόμου τό 1984 ὡδήγησε στήν περαιτέρω αὐστηροποίησι τῶν κυρώσεων, μέ τήν ποινή φυλακίσεως νά φτάνῃ τό ἕνα ἔτος γιά ἀνάλογες πράξεις, ἐνῶ ἀπό τό 2001 ἡ ἀπαγόρευσις κυματισμοῦ τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου ἀπό ἐπισκέπτες ἀρχαιολογικῶν χώρων ἀποδίδεται ἀπό ὑπαλλήλους τοῦ ὑπουργείου στόν νόμο περί ὑπαιθρίας διαφημίσεως.

Στήν εἰκόνα τοῦ ἄρθρου, βλέπετε τό συγκεκριμένο ΦΕΚ, διά τοῦ λόγου τό ἀληθές.

Τίς παρακάτω φωτογραφίες τίς βρῆκα στό facebook.

Εἶναι ἀπό τό πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ 01!Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα3 Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα4 Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα6 Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα1 Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα2

Μινώταυρος

 

 

 

 

 

 

(Visited 135 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα | e-CITYmap NEWS

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα | αἰέν ἀριστεύειν

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα | TheNewsGr

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός καπηλεύεται τήν Ἑλληνική σημαία; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός καπηλεύεται τήν Ἑλληνική σημαία; | mySatellite

Leave a Reply