Ἡ Εὐρώπη τῆς «εἰρήνης»…

Ἡ Εὐρώπη τῆς «εἰρήνης»...φωτογραφία

Τὰ χειρότερα ἀκόμη δὲν ἔχουν ἔλθει… 
Πλησιάζουν ὅμως..
Ἡ γελοιοποίησις πλέον τῶν θεσμῶν, μὲ τὴν ἀπίστευτον θρασύτητα τῶν κρατούντων, ξεπερνᾶ πλέον κάθε ὅριον.
Ἡ Εὐρώπη τῆς «εἰρήνης» εἶναι ἕνας μύθος ποὺ ἔρχεται νὰ ἐξορκίσῃ τὴν πραγματικὴ Εὐρώπη… Αὐτὴν ποὺ οὐδέποτε ἔκρυψε τὶς προθέσεις της, τὰ σχέδιά της καὶ τὶς καταστροφές της.
Οὐδέποτε αὐτὴ ἡ ἤπειρος λειτούργησε μὲ γνώμονα τὸν Ἄνθρωπο, παρὰ μόνον μὲ γνώμονα τὰ συμφέροντα τῶν κατὰ περιόδους κρατούντων.
Ἀπὸ τὴν ἀπώτατον ἀρχαιότητα, ἔως τὸν Μεσαίωνα, κι ἀπὸ τὸν Χίτλερ, τὸν Μουσολίνι,  ἔως τὴν Λιβύη, τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ.
Μία ἤπειρος, ποὺ κεντρικό της πρόσωπον παραμένει ἡ παπικὴ ἐκκλησία, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔκρειψε τὶς ἐπεκτατικές της τάσεις καὶ τὰ συμφέροντά της. 
Ἡ Εὐρώπη τῆς «εἰρήνης»… 
Δὲν εἶναι ἀνέκδοτον…
Πραγματικότης εἶναι! Καὶ μάλλιστα μόλις τώρα ἀρχίσαμε νὰ τὸ συνειδητοποιοῦμε!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Τί σοῦ κάνουν ὅμως οἱ νικητές; Ὅπως τοὺς βολεύει τὴν φτιάχνουν τὴν πραγματικότητα ὅλων μας….

(Visited 17 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ Εὐρώπη τῆς «εἰρήνης»…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Εὐρώπη τῆς «εἰρήνης»… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply