Μία μάσκα…

Μία μάσκα...Λένε πως μια μάσκα κρύβει το Αληθινό σου πρόσωπο.
Λάθος … μια μάσκα σε κάνει να δείχνεις το Αληθινό σου πρόσωπο.
Η μάσκα κρύβει το πρόσωπο από την θέα …
μα το αναδεικνύει μέσα από τις Πράξεις.

Γιατί φορώντας μια μάσκα…
κανείς δεν φοβάται να είναι ο Εαυτός του …

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Μία μάσκα λοιπόν σέ βοηθᾷ νά ἀποκαλύπτῇς τόν ἑαυτόν σου;
Ἴσως, σὲ κάποιες περιπτώσεις. 
Πάντως αὐτὸς ὁ κόσμος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου διαβιῶ, ἄν καὶ διαθέτῃ μόνον μᾶσκες, τολμῶ νὰ ἰσχυριστῶ πὼς μᾶλλον κρύβουν περισσότερα παρὰ ἀποκαλύπτουν…
Βλέπετε…
Κάποτε μᾶλλον θὰ ἦταν ὅπως τὰ λέει ὁ Νικόλας…
Τώρα ὅμως ἔχουν ἀνακαλύψῃ νέου εἴδους μασκῶν. 
Εἶναι αὐτὲς ποὺ ἐφαρμόζουν πάνω ἀπὸ τὶς …ἀποκαλυπτικὲς μᾶσκες, πρὸ κειμένου νὰ σβήνουν κάθε ἴχνος πραγματικότητος.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply