Αὐτὴν τὴν εἰκόνα νὰ μὴν τὴν ξεχάσουμε ποτέ!

Αὐτὴν τὴν εἰκόνα νὰ μὴν τὴν ξεχάσουμε ποτέ!Ἴσως νὰ ἦταν  ἀποτέλεσμα ὑπανθρωπίνων ἔργων, ἀλλὰ σαφῶς παραμένει κάτι συγκλονιστικό!
Τὸ παλιρροϊκὸ κύμα ποὺ συγκλόνισε τὴν Ἰαπωνία, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο, συνέβῃ καὶ ἐξέφρασε τὴν …ὀργὴ τῶν ὑδάτων. 
Μίαν ὀργὴ ποὺ οὔτε κἄν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀγγίζει τίποτα…
Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ… Ἐκεῖ ποὺ δὲν θέλουμε νὰ φανταστοῦμε…
Ἐκεῖ ποὺ δὲν τὴν περιμένουμε…

Ἐὰν γιὰ λίγο «ξεχάσουμε» τὶς μεθοδεύσεις καὶ τὶς ἀπύθμενες βλακεῖες τῶν «κοσμοεξουσιαστῶν» θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς εἶναι πάρα πολὺ μικρὰ αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε…
Ἄς ζήσουμε λοιπόν… 
Ἄς ζήσουμε ὅσο καλλίτερα μποροῦμε… 
Ἄς ζήσουμε τὴν κάθε μας στιγμὴ σὰν νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας…
Οὐδέποτε γνωρίζουμε τὸ αὔριο…  
Τὸ τώρα μᾶς ἀνήκει…

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 70 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Αὐτὴν τὴν εἰκόνα νὰ μὴν τὴν ξεχάσουμε ποτέ!

 1. Τὸ παλιρροϊκὸν αὐτὸ κῦμα Φιλονόη, καὶ ἀναμενόμενο ἦτο καὶ οὔτε ὀργὴ τῶν κυμάτων. Κάποτε θὰ συνέβαινε διότι οἱ ἄφρονες Ἰάπωνες μὴ διδαχθέντες ἀπὸ τὰς δύο ἀτομιικὰς βόμβας τὰς ὁποίας ἐδέχθησαν κατακέφαλα ἁπλῶς προεκάλεσαν τὴν Νέμεσιν. Καὶ ἦτο μοραῖον νὰ τοὺς ἐπισκεφθῆ!

  • Ἄφρονες; Ἄφρονες; Μά τί λές Νικόλαε; Ἄφρων ἔνας λαός πού ἔχει ὑποστῇ ὁλοσχερεῖς καταστροφές ἀλλά ἀκόμη καταφέρνει νά κρατᾶ τά σκήπτρα τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας;; Ἄφρων ἕνας λαός πού ἔχει ἐπιτύχῃ τόσα πολλά, παρά τήν σκλαβιά ἐντός τῆς ὁποία διαβιῇ;
   Νομίζω πὼς παρενόησες κάποια πράγματα Νικόλαε. Ἐν τελῶς.
   Ἄσε δὲ τὴν ἀναφορὰ στὴν Νέμεσι. Κι αὐτῆς τὸ ὄνομα καταχρηστικῶς τὸ χρησιμοποιεῖς κι ἀδίκως. Μᾶλλον μπερδεύτηκες, ἀγνοῶντας πὼς αὐτοὶ τοὐλάχιστον, παρὰ τὴν σκλαβιά τους, κατάφεραν νὰ παραμείνουν ζωντανοί, κι ὄχι νὰ παραδίδουν καθημερινῶς τμήματα τῆς ἐθνικῆς τους κυριαρχίας.
   Ἄσε λοιπὸν τοὺς Ἰάπωνες, διότι καμμία Νέμεσις δὲν τοὺς ἐπεσκέφθῃ, καὶ καταπιάσου μὲ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.
   Προσπάθησε νὰ ξαναδιαβάσῃς τὰ ὅσα συμβαίνουν καὶ συνέβησαν σὲ αὐτὴν τὴν χώρα μὲ ἄλλο μάτι, πιὸ ἀνοικτό. Διότι πολὺ φοβᾶμαι πὼς ἀδυνατεῖς νὰ δῇς τὸ μέγεθος τοῦ ἐγχειρήματος ποὺ ἔχουν ἐπιτύχῃ.

Leave a Reply