Πλατεία Γαργαρέττας. Τὸ σπίτι τῆς Ἡροῦς Κωνσταντοπούλου.

Πλατεία Γαργαρέττας, Βεΐκου 57. Στὸ σπίτι αὐτό, ποὺ σώζεται ἀκόμη (πιθανῶς ὄχι γιὰ πολύ – φωτ. 11-5-2013), κατοικοῦσε ἡ νεαρὴ ἡρωίδα Ἡρὼ Κωνσταντοπούλου, ἡ μαθήτρια τοῦ Γ’ Γυμνασίου Θηλέων, ἡ ὁποία ἐκτελέστηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς στὶς 5-9-1944, σὲ ἡλικία 17 έτῶν. Ἐκεῖ παρὰ δίπλα μένω κι ἐγὼ μιὰ ζωή, ἀλλὰ μόλις προσφάτως τὸ ἔμαθα, ἀπὸ τὸ βιβλίον τῆς Μάρως Βουγιούκα καὶ τοῦ Βασίλη Μεγαρίδη, «Κουκάκι-Φιλοπάππου-Γαργαρέττα», ἐκδ. Φιλιππότη. Στὶς πόλεις μας δὲν ὑπάρχει μνήμη… (Ἐπίσης, ἐλάχιστοι σήμερα γνωρίζουν ὅτι ἡ συνοικία κανονικὰ λέγεται Γαργαρέττα (καὶ ἡ ἑνορία, Ἁγίου Ἰωάννου Γαργαρέττας), μεταξὺ Μακρυγιάννη καὶ Κουκακίου. Οἱ περισσότεροι χαρακτηρίζουν καὶ αὐτὴ τὴν περιοχὴ Κουκάκι. Θυμοῦμαι ποὺ ὁ πατέρας μου ἐπέμενε νὰ γράφῃ στὶς διευθύνσεις «Γαργαρέττα».)

Φειδίας Μπουρλᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply