Ἄβολες ἀλήθειες ἤ εὐχάριστα ψέμματα;

Ἄβολες ἀλήθειες ἤ εὐχάριστα ψέμματα;Εἶναι ἀστεῖο, στὰ ὅρια τοῦ γελοίου, νὰ ἀντιμετωπίζουμε πρόβλημα ἐπικοινωνίας, μὲ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους, ὅταν ἀρχίζουμε νὰ ἀγγίζουμε ἀλήθειες.
Ἀπὸ προσωπικὰ ζητήματα, ἔως πολιτειακά, κοινωνικά, θεοκρατικά, οἰκονομικά, κοινωνικά…
Ἔχω χάσῃ «φίλους» διότι δὲν ἄντεξαν νὰ δοῦν κατάματα τὸ πασιφανές.
Ἔχω ὅμως κερδίσῃ κάτι πολὺ μεγάλο.
Οἱ λίγοι, οἱ πραγματικὰ λίγοι φίλοι μου, εἶναι ἄνθρωποι τόσο κοντινοί μου, ποὺ τελικῶς δὲν ξέρω ἐὰν θὰ μπορούσαμε νὰ ὑπάρχουμε ὁ ἕνας δίχως τὸν ἄλλον. Κάτι σὰν …«προέκτασις» ὁ ἕνας στὴν σκέψι τοῦ ἄλλου καὶ ταὐτοχρόνως τόσο ἀνεξάρτητοι κι ἄσχετοι μεταξύ μας…
Ὅπλο μας;
Τὸ νὰ μὴν διστάζουμε ΠΑΝΤΑ νὰ προστατεύουμε καὶ νὰ προασπιζόμαστε τὴν ἀλήθεια. Στὰ πάντα. Ἀπὸ τὶς σχέσεις μας, ἔως τὶς πεποιθήσεις μας καὶ τὶς πράξεις μας.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἄβολες ἀλήθειες ἤ εὐχάριστα ψέμματα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄβολες ἀλήθειες ἤ εὐχάριστα ψέμματα; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄβολες ἀλήθειες ἤ εὐχάριστα ψέμματα; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply