Ἡ μεγαλυτέρα τραγωδία εἶναι νὰ φοβᾶσαι τὸ φῶς…

Ἡ μεγαλυτέρα τραγωδία εἶναι νὰ φοβᾶσαι τὸ φῶς...Ἔχω ξαφνιαστῇ, σὲ σημεῖον νὰ μὲ τρομάζῃ, ἡ ἀνάγκη κάποιων νὰ παραμείνουν προσκολλημένοι στὶς ὅποιες δοξασίιες ἤ φημολογίες ἔχουν ἀποδεχθῇ ὥς πραγματικότητα. Μίαν πραγματικότητα πλαστή, ποὺ ἁπλῶς κρύβει τὴν ἄλλην, τὴν πραγματική.
Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ νὰ βλέπουμε τμῆμα τῆς ἀληθείας, ἀπολύτως συνειδητῶς, ἀποδεικνύει ἀνθρώπους ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἴδιαν τὴν φύσιν τους. Διότι ὁ Ἄνθρωπος ὀφείλει πάντα νὰ ταξειδεύῃ πρὸς τὸ Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια.

Ὅσοι λοιπὸν δὲν τὸ κάνουν, τὸ ἐπιλέγουν μόνοι τους.
Εἶναι ἀδύνατον νὰ τοὺς τραβήξῃ κάποιος ἀπὸ αὐτὴν τὴν συμπεριφορά…
Εἶναι ἀδύνατον νὰ διεκδικήσουν τὸ δικαίωμά τους στὴν ζωή.
Δὲν τοὺς τὸ ἀφαιροῦν ἄλλοι. Μόνοι τους τὰ καταφέρνουν θαυμάσια.

Φιλονόη.

Η μεγαλύτερη τραγωδία δεν είναι το να φοβάται κάποιος το σκοτάδι αλλά το να φοβάται το φως …

Γιώτα Σούσουλα

(Visited 39 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ μεγαλυτέρα τραγωδία εἶναι νὰ φοβᾶσαι τὸ φῶς…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ μεγαλυτέρα τραγωδία εἶναι νὰ φοβᾶσαι τὸ φῶς… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ μεγαλυτέρα τραγωδία εἶναι νὰ φοβᾶσαι τὸ φῶς… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply