Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες;

Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες;1Ἔγραψα ὅ,τι ἴσως οἱ Σὶχ κατάγονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
Ἐπάνω ἀγάλματα ἰνδικὰ τῶν Σίχ.
Δέν μοιάζουν μέ κούρους;Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες;2Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες;3

Ἐδῶ ἀγγεῖο καὶ κάτω ἀγαλματίδιο ἰνδικὸ ποὺ βρέθηκε στὴν Πομπηΐα.
Τί ζητᾶ στήν Πομπηΐα;

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 36 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κατάγονται οἱ Σίχ ἀπό τούς Ἕλληνες; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply