Μαζύ τά φάγαμε;

Μαζύ τά φάγαμε;Νὰ σᾶς πῶ…Τὸ παρακάτω ταινικάκι εἶναι ἐκπληκτικό, ἀπὸ πλευρᾶς δομημένης σκέψεως, ἐπιχειρημάτων καὶ λόγου.
Ὁ ὁμιλητής Χάρητ Οἰκονομόπουλος, μὲ μοναδικὸ τρόπο ἀναλύει τὸ ἐὰν τὰ φάγαμε, ἤ ὄχι, μαζύ, πόσα φάγαμε καὶ ποῦ τὰ …τοποθετήσαμε.
Μὲ ἐξαίρεσι τὸν Πάγκαλο, ποὺ δὲν ἔφαγε κάτι, διότι ἀπὸ κληρονομιὰ κατέχει ὅσα κατέχει, ὅλοι οἱ ἄλλοι, δῆλα δὴ ἐμεῖς, αὐτοὶ καὶ οἱ …«κυβερνῶντες» εἴχαμε στρωθῇ κάτω καὶ μόνον καταβροχθίζαμε μὲ βουλιμία ὅλα ὅσα ἔπεφταν ἐμπρός μας.
Βέβαια, ἐμεῖς ἴσως νὰ μὴν ἔχουμε τοὺς παθογενεῖς λόγους ποὺ ἔχει ὁ Πάγκαλος, καὶ φουσκώνει σὰν μπαλόνι. Ἴσως ὁ μεταβολισμός μας νὰ εἶναι καλλίτερος. Πάντως, ναί, μαζύ τὰ φάγαμε…

Βέβαια, ἐγὼ προσωπικῶς δὲν ἔφαγα… Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Καί τί ἔγινε;
Πόσοι εἴμαστε αὐτοί πού δέν ἔφαγαν;

Μόνη ἔνστασις, διαφωνία, ἀγανάκτησις εἶναι ἡ παρουσία τῶν «καθηγητῶν» μέσα στὴν ὁμάδα τῶν παρουσιαστῶν. Ὄχι κι ἐπαναστάτης ὁ Βερέμης τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ ποὺ κατέστρεψε τὰ μυαλὰ χιλιάδων Ἑλλήνων. Ὄχι μὲ τοὺς ἀντιδρῶντες. Διότι ἡ παρουσία του καὶ μόνον μὲ πονηρεύει. Κι ὅταν ἐγὼ πονηρεύομαι ἀρχίζω νὰ ἀμφισβητῶ ὅλες τὶς πιθανὲς καλὲς προθέσεις τοῦ ὁποιουδήποτε παρίστατο στὴν ἐκδήλωσι.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply