Οἱ Καλάς συγγενεῖς τῶν Τυρολέζων;

Οἱ Καλάς συγγενεῖς τῶν Τυρολέζων;3Σπᾶστε πλάκα.
Ὅλοι θέλουν νὰ πάρουν τοὺς Καλᾶς. Νὰ τοὺς κάνουν δικούς τους.
Δεῖτε πῶς βγάζουν οἱ Τυρολέζοι ὅ,τι οἱ Καλᾶς εἶναι δικοί τους.Οἱ Καλάς συγγενεῖς τῶν Τυρολέζων;1

Λένε, δεῖτε τὸ φτερὸ στὸ καπέλο τῶν Καλᾶς, εἶναι ἴδιο μὲ τὸ καπέλο τῶν Τυρολέζων.
Οἱ Καλάς συγγενεῖς τῶν Τυρολέζων;2Οἱ Καλάς συγγενεῖς τῶν Τυρολέζων;4Πῶς δέν εἶδαν καί τά σώβρακα ἐάν εἶναι ἴδια γιά νά βγάλουν τό συμπέρασμα ἀπό ἐκεῖ  ὅ,τι οἱ Καλάς εἶναι Τυρολέζοι;

Οὐρὰ ἔχουν οἱ παραδοσιακὲς φορεσιὲς τῶν Τυρολέζων, οὐρὰ ἔχουν καὶ οἱ Καλάς.
Καὶ στὸ Κογκὸ οὐρὰ εἶδα… Λές νά εἶναι ἴδια ῥάτσα μέ τούς Τυρολέζους;

Περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 365 times, 1 visits today)
Leave a Reply