Ἕνας Ἕλλην στήν Κίνα;

Στὸ Tapestry Sampul τῆς Δυτικῆς Κίνας βρέθηκε αὐτὸς ὁ Ἕλληνας πολεμιστής, ποὺ ἀπεικονίζεται ἐπάνω.
Δίπλα του ἕνας Κένταυρος.
Ἦταν τῆς Βακτριανῆς ἐποχῆς.Ἕνας Ἕλλην στήν Κϊνα;1

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Λέτε νά ἀληθεύῃ;
Κι ἀπό πότε παρέμειναν αὐτά τά κειμήλια στήν Κίνα; Ἐδῶ κι αἰῶνες; Ἐδῶ καί …χιλιετίες; Ἤ …;;;

Ἕνας Ἕλλην στήν Κϊνα;2Τί νά πῶ κι ἐγώ;
Οὔτε παλαιοντολόγος εἶμαι, οὔτε ἱστορικός, οὔτε ἀρχαιολόγος.
Ἡ Βακτριανὴ ἐποχὴ τοποθετεῖται περὶ τοὺς 21 μὲ 22 αἰῶνες πίσω.
Ἄρα πρόκειται γιὰ κάτι σχετικὰ νέο… Φρέσκο.
Ὅμως οἱ μαρτυρίες, ἀπὸ βιογράφους τοῦ Ἀλεξάνδρου, κι ὄχι μόνον, ἀναφέρουν πὼς ὁ Ἀλέξανδρος ἔφθασε ἔως τὴν Ἰνδία. Μόνον.
Τότε πῶς στά κομμάτια εὑρέθησαν ἐκεῖ αὐτά τά άπομεινάρια; Καί εἶναι μόνον αὐτά; Διότι οἱ Κινέζοι τὸ ἔχουν τὸ κάτι τους μὲ τὰ εὑρήματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ Ἑλλάδα… Τὰ ἐξαφανίζουν, συνήθως…

Φιλονόη.

 

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply