Ἕνας Ἕλλην στήν Κίνα;

Στὸ Tapestry Sampul τῆς Δυτικῆς Κίνας βρέθηκε αὐτὸς ὁ Ἕλληνας πολεμιστής, ποὺ ἀπεικονίζεται ἐπάνω.
Δίπλα του ἕνας Κένταυρος.
Ἦταν τῆς Βακτριανῆς ἐποχῆς.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Λέτε νά ἀληθεύῃ;
Κι ἀπό πότε παρέμειναν αὐτά τά κειμήλια στήν Κίνα; Ἐδῶ κι αἰῶνες; Ἐδῶ καί …χιλιετίες; Ἤ …;;;

Τί νά πῶ κι ἐγώ;
Οὔτε παλαιοντολόγος εἶμαι, οὔτε ἱστορικός, οὔτε ἀρχαιολόγος.
Ἡ Βακτριανὴ ἐποχὴ τοποθετεῖται περὶ τοὺς 21 μὲ 22 αἰῶνες πίσω.
Ἄρα πρόκειται γιὰ κάτι σχετικὰ νέο… Φρέσκο.
Ὅμως οἱ μαρτυρίες, ἀπὸ βιογράφους τοῦ Ἀλεξάνδρου, κι ὄχι μόνον, ἀναφέρουν πὼς ὁ Ἀλέξανδρος ἔφθασε ἔως τὴν Ἰνδία. Μόνον.
Τότε πῶς στά κομμάτια εὑρέθησαν ἐκεῖ αὐτά τά άπομεινάρια; Καί εἶναι μόνον αὐτά; Διότι οἱ Κινέζοι τὸ ἔχουν τὸ κάτι τους μὲ τὰ εὑρήματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ Ἑλλάδα… Τὰ ἐξαφανίζουν, συνήθως…

Φιλονόη.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply