25.000 μουτζαχεντίν μέ ἐμπειρία πολέμου στήν Ἑλλάδα;

25.000 μουτζαχεντίν στήν Ἑλλάδα

Ο αριθμός των παρανομα ευρισκομένων στην χώρα μεταναστών, είναι αδιευκρίνιστος. Κάποιοι ανεβάζουν τον αριθμο σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες.

Αυτό όμως που φαίνεται να γνωρίζουν καλά ξένες πρεσβείες, είναι η ύπαρξη τεράστιου (για τα Ελληνικά δεδομένα) αριθμού “μπαρουτοκαπνισμένων” μουτζαχεντίν που βρίσκονται στην Ελλάδα ως “οικονομικοί μετανάστες”. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη πληροφορία, συγκεκριμένη πρεσβεία υπολογίζει πως μεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες, υπάρχουν περί τους 25,000 ισλαμιστές που μάλιστα έχουν εμπειρία σε εμπόλεμες καταστάσεις.

Το θέμα είναι αρκετά σημαντικό, εως ολέθριο. Το επόμενο διάστημα θα δημοσιεύσουμε πληροφορίες για το “προφίλ” των εν δυνάμει ταγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εχθροπραξίες. Την καταγωγή τους, τον τρόπο διαβίωσης, συγκέντρωσης και πιθανής ενεργοποίησης.
Είναι ένα “θεματάκι” που πιστεύουμε να απασχολεί και τις αρχές. Όχι σήμερα, αλλά από το 2009 όταν είχαμε αποκαλύψει τους “κόνδορες” του ΔΝΤ και την δράση τους, ταυτίζοντας το προφίλ τους με τις συγκεκριμένες ομάδες.

ὀλυμπία

(Visited 15 times, 1 visits today)
0 thoughts on “25.000 μουτζαχεντίν μέ ἐμπειρία πολέμου στήν Ἑλλάδα;

  1. Εἶναι τρομακτικόν καὶ μόνον ἴνα σκεφθῆις τί περιμένει τοὺς “Ἑλληνάρες” ἀντιρατσιστὰς τε καὶ ωχ- ἀδερφιστὰς οἵτοινες διακατέχονται ἐξ’ “ἀνθρωπιστικῶν” δῆθεν αἰσθημάτων. Τότε θὰ εὐρεθοὺν ἔμπροσθεν τῆς δυσαρέστου ἐκπλήξεως καὶ θὰ ἀνακαλύψουν πόσο καλοί αἱμοσταγείς καί στυγεροὶ σφαγεὶς εἶναι οἱ -ἄρτι- “ἀξιολύπητοι πρόσφυγες” ὄπως ἀρέσκονται νὰ άποκαλοῦν τοὺς λαθρο-ἐπήλυδες.Οὗτο ἐστί τό τοῦ ὄφεος ὠόν.Ὄταν θά τὸ ἀντιληφθῶιμεν θά εἶναι πολύ ἀργά.Τότε ἴσως τό μόνον ὄπου θὰ δυνάμεθα νὰ πράξωιμεν θὰ εἶναι νὰ “ἀποχαιρετήσωιμεν τήν Ἑλλάδα που χάνεται”…Τόσας χιλιετηρήδας ζωῆς μετρᾶ ἡ Πατρίς καὶ νά χαθῆι εἰς τὰς χείρας ἡμῶν; Μὴ γένοιτο. Εἰμεθα ἄξιοι τοῦ ὀνόματος ποὺ φέρωιμεν;Οὐχί λέγω.Απεναντίας, εἰμεθα ἀνάξιοι ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων…

Leave a Reply