Οὔτε τὰ κυπαρίσσια θέλουν νὰ ζήσουν ὅταν βλέπουν κουδουνίστρες.

Ἐγὼ λοιπὸν ἤξερα πὼς τὰ κυπαρίσσια, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ πεύκα ἀλλὰ κι ὅλα τὰ κωνοφόρα, δὲν ἔχουν πολλὲ ἀνάγκες σὲ νερό…
Τὰ καταφέρνουν σχεδὸν πάντα…
Ἐκτός…
Ἐκτὸς κι ἐὰν τὰ ἔχῃ φυτέψῃ ὁ Παπούλιας!!! Τότε ἀλλάζει τὸ θέμα!

Οὔτε τὰ κυπαρίσια θέλουν νὰ ζήσουν ὅταν βλέπουν κουδουνίστρες.

Ἐν τάξει…
Ὅπως γράφει κι ὁ φίλος Σωτἠρης, κάποιος βλαχοδήμασχος ἴσως νὰ εὐθύνεται…
Πιθανότατα… Ἀλλὰ τότε ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ δύο κουδουνισμένους. Ἕνας ὁ Παπούλις κι ἕνας ὁ βλαχοδήμαρχος.
Εἶναι δυνατόν λοιπόν νά θέλῃ νά ἐπιβιώσῃ τό κυπαρισσάκι; Πλάκα κάνουμε;

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν Σωτήρη

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply