Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;

Ἐκεῖ, στὸ Σύνταγμα, ποὺ οἱ τσολιάδες μας φρουροῦν, τιμῆς ἔνεκεν, τὸν ἄγνωστο στρατιώτη, ἔχουν παρουσιαστῇ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ καρναβάλια. Ὅπως ἐπίσης κι ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ κάφροι, παρέα μὲ τὰ σούργελα καὶ τὰ νούμερα…
Μήπως δέν θυμόμαστε τὀ ἀμερικανάκι πού «πόζαρε» δηλώνοντας οὐσιαστικῶς, μέ τήν στάσι του, πόσο πιό ἠλίθιος θά μποροῦσε νά γίνῃ κάποιος; Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;1Μήπως δέν ἀπέδειξε μέ τίς φωτογραφίες αὐτές πώς ἐάν εἶσαι Φύσει βλαμμένος ἔχεις πάντα τήν δυνατότητα νά ξεπερνᾷς σέ βλακεία ἀκόμη καί τόν ἑαυτόν σου;

Πάντως, ἐπεὶ δὴ ἡ ἀτιμωρησία ἔχει ξεπεράσῃ κάθε προηγούμενον, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν βλακεία, τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν ἀπουσία αὐτοσεβασμοῦ, (ναί, αὐτοσεβασμό!!! Διότι αὐτὸ ἔχουμε ἀπωλέσῃ!!!), εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;4

ἤ αὐτήν:Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;2

εἶναι τῆς …μοδός!!!

Εἰλικρινῶς, οὐδὲ ἕνα πρόβλημα ἔχω μὲ τοὺς ἀνεγκεφάλους. Βλέπετε, οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τρόπο γιὰ νὰ αὐτοπροσδιοριστοῦν. Συνεπῶς ἐπιλέγουν νὰ μειώσουν τοὺς γύρω τους γιὰ νὰ μὴν φανῇ ἡ δική τους καφρίλα…
Ἀλλά πῶς νά τό κάνουμε; Κάφροι, κάφροι, κάφροι θὰ παραμείνουν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων…
Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει… Καὶ τὸ γνωρίζουν πολὺ καλά…

Σούργελα, ὅπως οἱ παραπάνω, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ βελτιώσουν ἑαυτούς, πρὸ κειμένου νὰ παρουσιάσουν κάτι ἀξιοπρεπές, δίχως νὰ ἀντιγράφουν ἤ νὰ μιμοῦνται, ὥς ἄλλες μαϊμοῦδες, δισεκατομμύρια ὑπάρχουν στὸν πλανήτη.
Ἀπὸ τὸν πολὺ Πούτιν, ποὺ τώρα τελευταία ἀνακαλύπτει τὴν …ἑλληνικότητα τῶν Ῥώσσων, ἔως τὸν ὁποιονδήποτε…Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;5Ἐν τάξει…
Ὁ Πούτιν, γιὰ νὰ παραμένουμε ἔντιμοι καὶ εἰλικρινεῖς, οὐδέποτε αὐτογελοιοποιήθηκε… Τὴν …πετριά του ὅμως κι αὐτὸς τὴν ἔχει, μὲ τὸ ζήτημα τῆς …Ἑλληνικῆς καταγωγῆς τους!!! Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του δηλώνει πολλά… Ὁπωσδήποτε ὅμως δὲν τὸν τοποθετεῖ σὲ αὐτοὺς ποὺ χαμηλώνουν τὸν πῆχυ γιὰ νὰ φανοῦν οἱ ἴδιοι καλλίτεροι. Ἁπλῶς ὁ δικός του πῆχυς …ἀνεβαίνει… Κι ἄς  …γελοιοποιῇ ἀκόμη καὶ τοὺς ἰδίους!!!

Ὅσο γιὰ τὸ πῶς θὰ καταλήξουμε, ἐφ΄ ὅσον ἔχουμε τόσους πολλοὺς «καλοὺς» γείτονες… Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;6
Ἐμ, ἐδῶ μᾶς θέλω. 
Μὲ τόση «ἀγάπη» καὶ «θαυμασμὸ» ποὺ τρέφουν οἱ  «καλοί» μας γείτονες στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀλήθεια, πολὺ φοβᾶμαι πὼς μίαν νέα …ἐαρινὴ ἐπίθεσις ἐκκολάπτεται!!!
Ἐπεὶ δὴ ὅμως οἱ ἐαρινὲς ἐπιθέσεις ἔχουν πολὺ κακὸ τέλος γιὰ τοὺς …ἐπιτιθεμένους, ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τώρα καὶ νὰ προετοιμαζόμαστε, διότι κοντοζυγώνουν οἱ στιγμές, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ …χωνεύουμε. Οἱ «καλοί» μας γείτονες δὲν θέλουν μόνον τὰ σύμβολά μας καὶ τὴν ἱστορία μας, ἀλλὰ καὶ τὴν γῆ μας… ἔως κι ὅλους ἐμᾶς …νεκρούς!!!
Διότι μὲ ἐμᾶς νεκρούς, δὲν θὰ ὑπάρχουν …μάρτυρες γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν δική τους ἀνυπαρξία!

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ λοιπὸν σὲ ἱστορικὰ γεγονότα, ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἱκανότητα τῶν εὐζώνων μας… Οὔτε στὸν τρόμο ποὺ σκορποῦσε μόνον ἡ ἀναφορὰ στὸ ὄνομά τους… Οὔτε στὸν πανικὸ ποὺ γεννοῦσε ἡ ἐμφάνισίς τους…
Θὰ περιοριστῶ μόνον σὲ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ θυμόμαστε…. 
Ἐαρινὴ ἐπίθεσις καὶ Μουσολίνι…
Ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματα…Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;

Φιλονόη

σχετικὰ θέματα:

Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη!

Τέτοια κατάντια….

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ , ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 18 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ; | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Leave a Reply