Ἀθῶος ὀ Πάχτας γιὰ ὅλα του τὰ ἐγκλήματα!

Ἀθῶος ὀ Πάχτας γιὰ ὅλα του τὰ ἐγκλήματα!Ἡ φράσις τοῦ Καμμένου, γιὰ λιντζάρισμα τοῦ Πάχτα, πυροδότησε ὅλα τὰ συναισθήματα ἀνθρωπισμοῦ μας, ὅλες τὶς πανάρχαιες δεικλίδες ἀσφαλείας καὶ μᾶς ὁδήγησε στὸ νὰ ξεχάσουμε τὰ πάντα, διότι ἡ ὀργὴ ξεχείλισε… Ὄχι καὶ λιντζάρισμα… Ὄχι καὶ νὰ λιντζάρουν οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκιδικῆς τὸν Πάχτα…
Τὸν Πάχτα ποὺ δηλητηρίαζε γιὰ ἕναν μήνα, μὲ ἀρσενικό, παιδιὰ κι ἐνήλικες. Διότι γνώριζε τὶς ἀναλύσεις τῶν ὑδάτων καὶ σιωποῦσε…
Τὸν Πάχτα ποὺ στόλισε στὴν Χαλκιδικὴ τοὺς χρυσοθῆρες. Τὸν Πάχτα ποὺ ξεπούλησε γῆ, ἐθνικὴ περιουσία, δάση, συνειδήσεις, ἀκόμη καὶ τὸ δικαίωμα στὴν αὐτοδιάθεσι ἐκατοντάδων ἀνθρώπων…
Τὸν Πάχτα ποὺ ὅσο ἦταν στὸ μΠατΣοΚ χάρισε τὴν Χαλκιδικὴ σὲ αὐτοὺς ποὺ πλήρωναν περισσότερα. στὸν Πάχτα… Ὄχι στὴν Πατρίδα…
Ναί, νὰ μὴν λιντζάρουμε τὸν Πάχτα… Νὰ τὸν στείλουμε στὴν δικαιοσύνη… Σέ ποιά δικαιοσύνη ὅμως; Στήν δικαιοσύνη πού χαρίζει ἐκατομμύρια στούς Μελισσανίδηδες καί φυλακίζει φουκαράδες γιά πεντακόσια εὐρόπουλα; 
Ποῦ εἶναι ἡ δικαιοσύνη; Ποῦ εἶναι ὁ νόμος; Ποῦ εἶναι τό Σύνταγμα;

Ὄχι βέβαια… Δὲν συμπάθησα τὸν Καμμένο… Οὔτε τὸν στηρίζω… Οὔτε τὸν δικαιολογῶ φυσικά…
Ὅμως νά, μὲ αὐτὰ καὶ μὲ αὐτὰ καταφέραμε νὰ χάσουμε καὶ πάλι τὸ δάσος καὶ νὰ κυττᾶμε μόνον τὸ δένδρο. Τὸ ἔγκλημα τὸ διαπράττουν οἱ Πάχτηδες… Κι ὅμως ἀπὸ πρὸ χθὲς ὅλη ἡ χώρα καταπιάνεται μὲ τὸν Καμμένο…  Ἀκόμη καὶ οἱ τάχα μου ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὸν Καμμένο στόχευσαν… Κι ἀθωώθηκε μὲ μιᾶς ὁ Πάχτας…
Καί μετά μοῦ λέτε πώς δέν εἶναι στημένο τό παιχνίδι; Σέ ποιάν γωνία του;

Φιλονόη

Σημείωσις

Νὰ ξεκαθαρίζουμε κάτι…
Ὁ Καμμένος ἴσως νὰ παίζῃ τὸν ῥόλο τοῦ «λαγοῦ» πρὸ κειμένου νὰ ξεχαστῇ τὸ θέμα τῆς Χαλκιδικῆς. Ἴσως κι ὄχι… Πάντως ἐκεῖ ποὺ εἴχαμε ἀρχίσῃ νὰ μαθαίνουμε πὼς στὴν Χαλκιδικὴ ἡ ὑπόθεσις βρωμάει, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν τὴν πιάσῃς, ξαφνικὰ χάσαμε τὴν οὐσία καὶ βλέπουμε τὴν ἀνοησία.
Ὁ Πάχτας πρέπει νὰ πληρώσῃ καὶ θὰ πληρώσῃ…  Πολὺ γρήγορα… Θὰ πληρώσῃ σὰν τὸν Μίδα… Θὰ πληρώσῃ ζῶντας μέσα στὴν Ὕβρι ποὺ προεκάλεσε… Ἀλλὰ στὸ μεταξὺ ἄς ξανασκεφθοῦμε τὸ ἐὰν τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἡ πρότασις τοῦ Καμμένου ἤ ἡ δική μας ἀντίληψις.

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply