Συνταγματικὴ ἐκτροπή!!! Ἑτοιμάζονται γιὰ ἀναθεώρησι τοῦ Συντάγματος!!!

Τὰ περὶ ἀντισυνταγματικότητος νόμων ποὺ ψηφίστηκαν δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν!!!

Τὰ περὶ ἀντισυνταγματικότητος νόμων ποὺ ψηφίστηκαν δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν!!!

Ὁ Ἀντώνης ποὺ ὠθεῖ τὸν Ἀλέξη στὴν ἐξουσία.
Ναί, θὰ τοῦ στοιχίσῃ τοῦ Ἀντωνάκι (εἴπαμε, μὲ ἰώτα ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα) ἡ ἀπώλεις τῆς πρωθυπουργίας, ἀλλὰ ἐὰν θέλῃ νὰ ἐπιβιώσῃ, πολιτικῶς, καὶ νὰ παρουσιάζεται συχνὰ πυκνὰ ἐκσφενδονίζοντας κορῶνες τοῦ τύπου «νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι» ἤ θὰ πετᾶ «τσούρλους» πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, μὲ σύμμαχο κάτι πρετε-ἀντεράκια μετὰ ῥιγάνεως…

Τὸ Ἀντωνάκι μᾶς τελείωσε…
Κι ὄχι μόνον μᾶς τελείωσε, ἀλλὰ τὸ γνωρίζει πάρα πολὺ καλὰ καὶ προετοιμάζει τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀναίμακτη ἔξοδό του ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα.
Γιὰ τὴν ὥρα δεσμεύεται νὰ ἀλλάξῃ τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας, διότι αὐτὲς τὶς ὑποδομὲς πρέπει νὰ ἀφήσῃ στὸν Ἀλέξη!!!

Ἤ στὸν κάθε Ἀλέξη ποὺ θὰ διεκδικήσῃ θέσεις ἐξουσίας.

Γιατί ἰσχυρίζομαι πώς μᾶς προετοιμάζουν γιά τήν συνταγματική ἐκτροπή, πού ἤδη μαγείρεψαν;
Τὸ 120ο ἄρθροι τοῦ Συντάγματος ἀναφέρει:

‘Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Διαβᾶστε τώρα καὶ τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος:

‘Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Καὶ λίγο παρακάτω:

‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Τά διαβάσατε τά «Ἕλληνες», «Ἑλληνίδες» καί «Ἔθνος»;
Εἶναι αὐτὰ ποὺ εἶναι  ὑπογεγράμμισμένα.
Λοιπόν!!!
Ξεχᾶστε τά!!!
Ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ σχεδιάζουν, καὶ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ φέρῃ ὁ μνημονιακὸς Ἀλέξης, στὸν τομέα τῆς «ἑλληνοποιήσεως μὲ τὴν σέσσουλα», ἐδῶ ἔχουμε καὶ βασικὴ πρόθεσι ἐκτροπῆς, ποὺ μᾶς τὴν ἀνακοινώνει τὸ Ἀντωνάκι, τὸ ὁποῖον αἰσθάνεται ἰδιαιτέρως ὑπερήφανον.

Ἐὰν διαβάσετε καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἄρθρα, τὰ ἴδια θὰ διαπιστώσετε…
Οὐσιαστικῶς μᾶς ἐνημέρωσε, μόλις, τὸ Ἀντωνάκι, πὼς ἡ συνταγματικὴ ἐκτροπὴ δὲν κάνει νὰ βαρύνῃ τὸν Ἀλέξη… Εἶναι δική του ὑπόθεσις.

Ποιοί εἴπαμε πώς ἐψήφισαν Νουδούλα γιά νά γλυτώσουν τήν χώρα ἀπό τήν λύσσα τῶν Ἀλέξηδων;
Ἔ, αὐτοί, καλὰ νὰ πάθουν!

Κι ἐμεῖς χειρότερα φυσικά…

Φιλονόη

Υ.Γ. Νὰ μὴν ἑστιάζουν κάποιοι στὴν «ἑλληνοποίησι» ἀλλὰ στὸ τὶ κρύβεται πίσω της καὶ στὸ ποῦ θέλουν νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα.

Ὅλο τὸ Σύνταγμα ποὺ ἰσχύει σήμερα, μὲ ὅλες τὶς «ἐπεμβάσεις» του, ἐδῶ.

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Συνταγματικὴ ἐκτροπή!!! Ἑτοιμάζονται γιὰ ἀναθεώρησι τοῦ Συντάγματος!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος ἀλλὰ ἡ μὴ τήρησίς του. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply