Βρὲ Ἠλία… Ὄχι ἀποχή!!! Παραίτησις!!!

Βρὲ Ἠλία... Ὄχι ἀποχή!!! Παραίτησις!!!Ἔχουν ἐν τελῶς ξεφύγῃ ἐκεῖ στὴν Χρυσῆ Αὐγή. Μὰ ἐν τελῶς…
Μὲ τὴν ἡγεσία τους στὴν φυλακή, μάλλον ἔχουν ἀρχίσῃ νὰ τὰ χάνουν λίγο…
Καὶ μεταξύ μας…
Κρατοῦν καὶ τὸ πεπόνι καὶ τὸ μαχαίρι… Ἀλλὰ κατὰ πῶς φαίνεται τὸ φοβοῦνται… Δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς τὸ μαχαίρι εἶναι γιὰ τὸ …πεπόνι κι ὄχι γιὰ τὰ …στομάχια τους!!!

Ἔχουν, λέει, ψηφοφορία στὴν βο(υ)λὴ γιὰ νὰ ἀρθῇ ἡ ἀσυλία τῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Καί τί κάνουν οἱ βο(υ)λευτές αὐτοί γιά νά τό ἀντιμετωπίσουν;
Παραιτοῦνται; Ὄχι φυσικά… Δὲν παραιτοῦνται…

Κι ἐφ΄  ὅσον δὲν παραιτοῦνται, δὲν πέφτει ἡ κουστωδία ποὺ χορεύει στὶς πλάτες μας καρσιλαμά…
Καὶ φυσικὰ ἐμεῖς χαζεύουμε μὲ τὴν ἀπύθμενη βλακεία κάποιων….

Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τώρα δὲν ἔχει κάποιο νόημα πρακτικὰ ἡ παραίτησίς τους…
Νόημα θὰ εἶχε ἐὰν συνέβαινε μὲ τὴν ἀπαρχὴ τῶν διώξεων…
Τώρα μπῆκαν στὸν χορὸ καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἄλλοι βαροῦν τὰ ὄργανα…
Ἄρα καὶ θὰ ἀπέχουν καὶ θὰ παρακαλοῦν καὶ θὰ …φοβοῦνται…
Ἄχ καὶ νὰ ἤξεραν πόση δύναμι κρατοῦσαν στὰ χέρια τους, γιὰ μίαν μόνον στιγμή…
Μά ποιός στό Ἑλλαδοκαφριστάν ἔχει σήμερα ἐπίγνωσι γιά νά ἔχουν αὐτοί;

Φιλονόη

Στὸ μεταξύ, γιὰ νὰ μιλᾶμε καὶ σὲ γλῶσσα «κατανοητή», ἄς διαβάσουν κάποιοι κι αὐτό:

Τί εἶπες; Ἀπέχεις;

Ἰσχύει στὸ ΚΑΘΟΛΟΥ, τὸ ἀριστοτελικό. Δῆλα δὴ γιὰ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες. 

φωτογραφία

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply