Τὰ ἐγκλήματα τῶν καννιβάλων μισθοφόρων στὴν Συρία.

Τὰ ἐγκλήματα τῶν κανιβάλων μισθοφόρων στὴν Συρία.Συρία: Καθὼς ὁ συριακὸς στρατὸς καθαρίζει περιοχὲς, διαπιστώθηκαν ἀπαγωγὲς καὶ βιασμοὶ χριστιανῶν καὶ σιιτῶν γυναικῶν, ἀπὸ τοὺς καννίβαλους μισθοφόρους – αὐτοὺς ποὺ πληρώνονται μὲ πετροδόλλαρα σαουδοπιθήκων, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ἀμερικανοϊσραηλινοῦ λόμπι (ΔΕΝ ξεχνῶ: AIPAC καὶ ADL ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς ἐπιθέσεως στὴν Συρία, ποὺ εὐτυχῶς ἀπετράπη μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ῥωσσίας).

Ἐπίσης ΔΕΝ ξεχνῶ ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν πλευρὰ βρίσκονται οἰ Βενιζέλος & Σαμαρᾶς….

Πέρσεια Ἑκάτη

SYRIAN PERSPECTIVE EXCLUSIVE: SYRIAN MINORITY WOMEN FOUND IN TUNNELS IN AL-SUBAYNA WERE KIDNAPPED AND USED AS SEX SLAVES BY JIHADIST/WAHHABIST APES; NAMES HAVE BEEN WITHHELD BY REQUEST OF THE WOMEN.

Syrian Perspective has learned that with the liberation of Greater Al-Subayna and Lesser Al-Subayna came some shocking news that was deliberately kept secret by the Syrian security forces. During the cleansing of the area, SAA infantry discovered a tunnel complete with electricity and a field clinic. What they also found on that November 7th were hostages inside who had been kept in a state of terror for at least 5 months. The hostages were all women who were reported kidnapped by their families both in the eastern part of the country and the south. All the women were either Christian or Shi’i. Monzer reports that there were 16 of them, all between the ages of 14 years and 27. When they were saved by the army, Monzer says the women were in a frenzied state begging the military intelligence officers not to report to their families how they were used. Moreover, the Syrian government has agreed to keep their names secret.

Monzer says most of the girls were unmarried at the time of their abductions but that 2 were married with husbands in the military. They were forced to have sex with the denizens of this tunnel repeatedly, being subject to constant brutality if they did not comply. They were denied access to birth control on the grounds that such medication was “unholy” and “haraam”. Monzer says that 4 of the girls, including one who is 14 years old, have been subsequently determined to be pregnant. Abortion in Syria is illegal. However, an exception can be made for rape especially in cases involving minors. The length of time the fetus has been in utero will make a difference also.

What is even more amazing is that 3 Jihadist females from both Tunisia and Libya were assigned to control the women and to beat them if they became recalcitrant. They were constantly told it was an honor to serve in Allah’s army and that Jihad was the right path if they were to be saved from Hellfire. According to Monzer, the Jihadist females were evacuated by the terrorists but were killed as they tried to escape into Al-Hajar Al-Aswad. No more details available.

The girls have been reconnected to their families where the SAA is in control. We will keep you informed as to any new data on this.

Syrian Perspective

(Visited 57 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὰ ἐγκλήματα τῶν καννιβάλων μισθοφόρων στὴν Συρία.

  1. Οἱ πραγματικοὶ καφὶρ εἶναι ἐκείνοι ποὺ βιάζουν γυναῖκες ἐπειδὴ ἔχουν ἄλλο θρήσκευμα. Καμμία θρησκεία δὲν δέχεται τέτοια ἐγκλήματα.
    Οἱ καφὶρ βιαστὲς ὀφείλουν νὰ τιμωρηθοῦν πάρα πολὺ σκληρά.

Leave a Reply