Τὸ ὄνειρο Σαμαρᾶ!

Τὸ ὄνειρο Σαμαρᾶ!2014, το όνειρο Σαμαρά:

Έλληνας και δωρεάν WIFI.

Ἀντώνης Γουλανδρῆς

2014!!!
Ὁ κύκλος τοῦ Ἀντωνακίου κλείνει…
Ὄχι πὼς οἱ ἐπόμενοι θὰ εἶναι καλλίτεροι… Ἀλλὰ νά…
Αὐτὸ τὸ κεφάλαιο, τοῦ Ἀντωνακίου, τὸ μόνον ποὺ θὰ ἀφήσῃ πίσω του κλείνοντας, θὰ εἶναι ἡ παραπάνω εἰκόνα…

Φιλοόη

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply