Τὸ ἑπτὰ τοῦ Ἀπόλλωνος.

 

Τὸ ἑπτὰ τοῦ Ἀπόλλωνος.Ὁ Ἀπόλλωνας, ὁ Θεὸς τοῦ φωτός, καὶ τοῦ πολιτισμοῦ:
Ὁ Ἀπόλλωνας στοὺς προγόνους μας εἶχε ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του ἑπτὰ πράγματα.
Τὴν μουσική, τὴν ποιήση, τὴν φιλοσοφία, τὴν ἀστρονομία, τὰ μαθηματικά, τὴν ἰατρικὴ καὶ τὴν ἐπιστήμη. Ἦταν θεὸς ποὺ ἔφερε τὸν πολιτισμὸ καὶ ἔβγαλε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα.
Εἶχε τὴν λύρα.
Ἡ λύρα ὅμως ἔχει ἑπτὰ χορδές, ὅσα καὶ τὰ ἀντικείμενα ποὺ εἶχε ὁ Ἀπόλλων ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του. Ὅταν ἔπαιζε τὴν λύρα καὶ ἡμέρευε τοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸ ἐννοοῦσαν οἱ πρόγονοί μας. Δίδασκε τὴν μουσική, τὴν ποίηση τὴν φιλοσοφία κλπ. Ἡ μουσικὴ ἐχρησιμοποιῆτο καὶ γιὰ θεραπευτικοὺς σκοπούς. Ἑπτὰ ὅμως εἶναι καὶ τὰ φωνήεντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, ποὺ εἶχαν μυστικιστικὴ σημασία. Γι΄ αὐτὸ ἔχουμε 7 θαύματα τοῦ κόσμου καὶ ὄχι παραπάνω ἢ παρακάτω γι΄ αὐτὸ ἔχουμε 7 σοφοὺς κτλ.κτλ.
Ὅλα ἦταν γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply