Ἀντι-εἰδήσεις 15 Δεκεμβρίου 2013.

 

ἀπὶ τὶς ...μελλοντικὲς καλλιέργειες τῆς ΝΑΣΑ στὴν Σελήνη...

ἀπὶ τὶς …μελλοντικὲς καλλιέργειες τῆς ΝΑΣΑ στὴν Σελήνη…

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ ΔΗΜΑΡ μόνη της θὰ πάῃ στὶς εὐροεκλογές.
  Καὶ πολὺ καλὰ θὰ πράξῃ…
  Διότι ὅπως τὰ ἔκανε τὸ Φώτι καὶ τὰ κουδουνισμένα του, δύσκολα ξημερώνουν γιὰ ὅλην τὴν συμμορία του τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐροεκλογῶν, καθὼς ἐπίσης κι ὅλων τῶν ἐκλογῶν ποὺ ἔπονται…
  Ἐκτός…
  Ἐκτὸς ἐὰν τὸ …«μαγείρεμα» φθάνει σὲ ὑψηλὰ κλιμάκια …κουζίνας!!!
  Σὰν νὰ λέμε κουζίνα ὑψηλῶν ἀπαιτήσεων…

 • Τὸ Ἀλεξέι βλέπει πολιτικὴ ἀλλαγὴ μέσα στὸ 2014.
  Μάντης εἶναι καλέ;
  Ἤ μήπως ὄχι;
  Πάντως τὴν ἀλλαγὴ θὰ τὴν δοῦμε…
  Ὄχι στὴν πολιτικὴ φυσικά… Στὰ πρόσωπα ὅμως ναί, ποὺ φυσικὰ θὰ ἀσκήσουν τὴν ἴδια πολιτικὴ μὲ τὰ προηγούμενα…
 • Τὸ Μητσοτάκιεν ἀναγγέλει 1000 προσλήψεις γιὰ τὸ 2014.
  Καί οἱ μειώσεις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ποῦ πῆγαν καλέ;
  Ἤ μήπως τελικῶς ἔγινε ἡ ἐπιλογή καί τά «δικά τους παιδιά» ἐπιστρέφουν;
  (Ὄχι ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα φυσικά… Μὲ τὸν νόμο… Κανονικότατα λέμε!!!)
 • Τὸ Ἀντωνάκι δὲν θὰ μᾶς πάῃ σὲ ἐκλογές…
  Γιὰ τὴν ὥρα…
  Λέει… Λέει…

  Μά πόσα ἀπό ὅσα ἔχει ἔως τώρα πῇ ἀληθεύουν;
 • Σὲ ὑπόθεσιν ἐμπλοκῆς σὲ ἀπόκρυψιν φοροδιαφυγῆς ἐμπλέκεται ὁ ὑφυπουργὸς Ὑγείας, Ἀντώνης Μπέζας.
  Ἀπὸ τὸ 2008 γνωρίζει τὸ θέμα ἀλλὰ σφυρίζει κι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἀδιάφορα.
  Μάλλιστα τότε ἦταν ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν.
  Μήπως τώρα πιά εἶναι σαφῆ τά κριτήρια, βάσει τῶν ὁποίων ἐπιλέγονται οἱ ὑπουργοί;
  Πάντως, γιὰ τὴν ἰδίαν ὑπόθεσιν φέρεται ὡς ἐμπλεκόμενος, τοὐλάχιστον γιὰ τὴν σιωπή του, καὶ ὁ Γιάννης Παπαθανασίου, τότε ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν
  Ὁμοίως ἐνημερωμένος εἶναι ὁ Γιῶργος Δρῦς, καθὼς φυσικὰ κι ὁ Ἀπόστολος Φωτιάδης, ποὺ ἄν καὶ διέταξαν ἐλέγχους, ἀρκέστηκαν στὶς διαβεβαιώσεις ἀτόμου ποὺ οὐσιαστικῶς …διέγραψε τὸ πρόστιμο.
  Τέλος, ἐνημερωμένος ἦταν καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ ΣΔΟΕ, Νικόλαος Λέκκας…
  Ἐὰν ἐσεῖς δεῖτε κάπου τὸ χρῆμα, νὰ ἐνημερώσετε…
  Ὅλοι οἱ παραπάνω βρῆκαν …ΤΙΠΟΤΑ!!!
 • Ἡ ἀποβολὴ τοῦ Μπένυ, κοντοζυγώνει.
  Ὄχι, δὲν θὰ τὸ καταγγείλουν καλέ… Τολμοῦν; Δὲν τολμοῦν…
  Τὸν …ἀντικαθιστοῦν… Ἀπλῶς! Μόνον ποὺ κι αὐτὸ οὐσιαστικῶς …δραπετεύει μὲ τὶς κινήσεις τῶν 58.
  Εἴδατε ἀλληλεγγύη;
 • Τὸ Κωστάκι τὸ Καραμᾶν Ἀλῆ μίλησε…
  Καί τί εἶπε;
  Συμβουλεύει νὰ ἐνωθοῦν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν ἀξιοπρεπῶς τὶς εὐρωεκλογές…
  Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ κι ἐσύ… Τυφλοπόντικα.
 • 23 τεθωρακισμένα αὐτοκίνητα ἀγόρασαν πάλι τὰ κουδουνισμένα.
  Καί τί ἔγινε;
  Τίποτα… Μία ἀπὸ τὰ ἴδια…
  Σιγὰ μὴν κι ἀλλάξῃ ὁ λύκος… 

τὸ περιβάλλον στὶς πατοῦσες μας…

 • Ὁ μεγάλος ἐχθρός μας εἶναι τὰ ξύλα.
  Ἀπαγορεύεται νὰ ἀνάψουμε τζάκια ἔως τὴν Δευτέρα.
  Οὐσιαστικῶς χέστηκαν γιὰ τὸ περιβάλλον… Ἀλλοῦ στοχεύουν…
  Κι αὐτὸ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ μέριμνες ἀλλὰ μὲ καθολικοὺς ἐλέγχους καὶ πτωχοποίησιν πληθυσμῶν.
  Μήπως μᾶς ἔχουν καθηλώσῃ;
  Ἄν τὲ καλέ…
 • Ἡ χιονόπτωσις σὲ Αἴγυπτο, Συρία καὶ Ἰσραὴλ τρομάζει.
  Εἴπαμε, ὁ καιρὸς παλάβωσε…
  Μὰ δὲν παλάβωσε ἔτσι, γιὰ τὴν πλάκα του…
  Ἔχει κι αὐτὸς τοὺς …στόχους του!!!
  Καὶ φυσικά, κατὰ πῶς ἐξελλίσσονται τὰ καιρικὰ φαινόμενα, μᾶλλον οὐδὲ μία θέρμανσις τοῦ πλανήτου συμβαίνει…
  Ἄλλο συμβαίνει… Σοβαρότερον!!! Ἀλλά τολμοῦν νά τό παραδεχθοῦν;
 • Παράνομος κρίνεται πλέον ἡ καλλιέργεια πρωτογενῶν σπόρων καθὼς καὶ ἐνδυμικῶν ποικιλιῶν.
  Μόνον τὰ πατενταρισμένα καὶ τὰ μεταλλαγμένα ἐγκρίνονται.
  Μήπως νά ξανασκεφτοῦμε τήν ἀδιαφορία μας;

ἐθνικὰ θέματα πολλὰ ἔχουμε… ἐθνικὴ κυριαρχία δὲν ἔχουμε…

 • Ὁ μεγάλος Βεζύρης στὰ κατεχόμενα καὶ οἱ Κύπριοι ἀναστενάζουν!!!
  Ἕνα θέμα ὅμως ποὺ εἶναι πάρα πολὺ σοβαρό, κι ἀφορᾶ στὴν ἐπίσκεψιν Νταβούτογλου στὰ κατεχόμενα, εἶναι ἡ ἐκεῖ ὁρισμένη του συνάντησις μὲ τὸν εἰδικὸ σύμβουλο τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ΟΗΕ Ἀλεξάντερ Ντάουνερ.
  Ἀδιάλακτος ἡ Τουρκία λαιπὸν καὶ ὁ Ἀναστασιάδης, μὲ τὸ δικό του ἐπιτελεῖον, ταράζονται…
  Ναί… Τώρα θυμήθηκαν πὼς οἱ τεμενάδες ἔχουν καὶ ἐπιπτώσεις!!!
 • Ἡ ἀμυντική μας βιομηχανία ἀκόμη στὸ στόχαστρον τῆς τρόικα.
  Πρέπει νὰ κλείσῃ κι αὐτή…
  Πρέπει νὰ ἀποβιομηχανοποιηθῇ ἀπολύτως ἡ χώρα.
  Μέ αὐτούς τούς ξεπουλημένους πού ἔχουμε, λέτε νά ἀποφύγουμε τό σφράγισμα τῶν μοναδικῶν μας βιομηχανικῶν μέσων; Καί μάλλιστα τώρα πού ἡ Θράκη τῶν γειτόνων μας περιλαμβάνει Κομοτηνή καί Θεσσαλονίκη;
 • Τοῦρκος στὸν Ἀστέρα.
  Ἐντὸς τῆς κοινοπραξίας καὶ Τοῦρκος.
  Μία χαρά… καὶ δύο τρομάρες… 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Σόρος ζεσταίνει τὰ σχολεῖα μας.
  Παρὰ τὶς ἐνστάσεις γονέων στὴν Νάουσα, ἡ πολιτεία (χὰ χὰ χά…!!!) ἐδέχθῃ τὴν μεγάλη του ἀνθρωπιστικὴ προσφορά.
  Φαντάζομαι πὼς εἶναι τὸ μικρὸ τίμημα ποὺ καλεῖται νὰ πληρώσῃ, μετὰ τὸ τόσο πλιάτσικο ποὺ διενήργησε αὐτὸς καὶ τὰ κυκλωματά του στὴν χώρα μας…
  Πάντως τέτοιο προσκύνημα οὐδέποτε…
  (Τί θά ἔκανα ἐγώ; Θὰ ἔπαυα τὸ παιδί μου ἀπὸ τὸ σχολεῖο…!!!)
 • Φοροδιαφυγὴ ἐκατομμυρίων ἀποσιωπᾶται ἐδῶ καὶ χρόνια.
  Ἀφορᾶ στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ἐφοπλιστῶν Γουλανδρῆ καὶ τὴν καταγγελία δημοσιοποιεῖ ὁ πρώην ἀρχιλογιστής τους.
  Φυσικὰ οὐδεὶς θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν εἴσπραξιν καὶ τὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, διότι ἀκόμη οἱ Γουλανδρῆδες χρειάζονται.
  Ἤ μήπως κάνω λάθος;
  Μπᾶ…
  Θὰ σώσῃ, μέσα στὸ 2014, τὸ Ἀλεξέι τὴν κατάστασιν.
  Καὶ τὶς εἰσπράξεις θὰ κάνῃ καὶ θὰ τιμωρήσῃ τοὺς ὑπαιτίους, ὅποια θέσιν κι ἐὰν κατέχουν.
  Ἤ ὄχι;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἀπεργίες πάντως ἐξακολουθοῦν, παρὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Ἀδωναΐ…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ ΑΛΦΑ τράπεζα μᾶς ὑπόσχεται …ἀνάκαμψιν!!!
  Ναί, κι ἀπὸ τὴν Πόλιν ἔρχομαι καὶ στὴν κορφὴ κανέλλα…
  Τρία πουλάκια κάθονται.
  Μά γιατί μᾶς ἀποκοιμίζουν τόσο συστηματικά;
  Τί φοβοῦνται;
  Γιατί μοιράζουν ἐλπίδες πού σέ λίγες ἡμέρες θά καταπέσουν;
  Ποῦ στοχεύουν ἐπί τέλους; Στήν ἄνευ ὅρων παράδοσίν μας; Ἔ; 
 • Νέα παράτασις γιὰ τοὺς πλειστηριασμούς, κατὰ δώδεκα μῆνες.
  Εἴπαμε…
  Τὸ δούλεμα ἐξακολουθεῖ… Μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότατα…
  Οἱ πλειστηριασμοὶ ἔχουν ξεκινήσῃ, τὰ σπίτια ἁρπάζονται ἀπὸ τὶς ἐφορίες γιὰ χρέη μικρότερα τοῦ 10% τῆς ἀξίας τους, οἱ λογαριασμοὶ ἀπογυμνώνονται, οἱ ἄνθρωποι μένουν στὸν δρόμο μὲ τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες τους οἰκογένειες κι αὐτοὶ συζητοῦν, τάχα μου, γιὰ ἐπιμήκυνσιν ἰσχύος τοῦ νόμου Κατσέλη.
  Δῆλα δὴ καὶ πλιατσικολογοῦν κανονικότατα καὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα…
  Ἀφῆστε ποὺ γυρνοβολοῦν «ἀνήσυχοι», δεξιὰ κι ἀριστερά, πασχίζοντας, τάχα μου, νὰ μᾶς πείσουν, γιὰ τὴν δική τους ἀθωότητα. Κι ἐμεῖς; Τί; Ἀκόμη συρόμεθα κατά τίς ὀρέξεις τους;

 • Αὔξησις γιὰ τὶς κρουαζιέρες κατὰ 20% άναμένεται.
  Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ μποῦν χρήματα στὰ ταμεῖα τοῦ κράτους. Οὔτε φυσικὰ γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ διάφοροι ἐπιχειρηματίες ποὺ ἐνασχολοῦνται μὲ τὸν τουρισμό, νὰ κερδίσουν κάτι ἀπὸ τὰ τόσα σπασμένα…
  Τὸ χρῆμα θὰ πάῃ ἀλλοῦ…
  Μὴν ψάχνετε… Βρέστε τοὺς …«ἐπενδυτές»…!!! 
 • Ὁ φόρος γιὰ τὰ ἀκίνητα πρέπει νὰ ψηφιστῇ, κατὰ τὸ στουρναροΣτουρνάρι.
  Κι ἄμεσα…
  Ἔμ, πῶς…

  Τελευταία ὑποχρέωσίς του πρὸς τὴν τρόικα…
  Καλά, καὶ μετὰ θὰ ξυπνήσῃ …ἐπαναστάτης!!!
 • Τοῦ κουρέματος μοσχομύρισε.
  Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων εἰσαγγελεὺς ἤσκησε διώξεις κατὰ ἱστολόγων ποὺ ἀνέφεραν τὴν λέξιν «κούρεμα», γιὰ τὶς καταθέσεις.
  Τώρα, μεγάλες ἐφημερίδες, συμπολιτευομένου καὶ ἀντιπολιτευομένου τύπου, ἐπίσης τὰ ἴδια γράφουν.
  Ἄλλαξε κάτι καί οἱ εἰσαγγελεῖς δέν ἐμφανίζονται;
  Ἤ μήπως ἦταν πρόωρον τό νἀ ἀνακοινωθῇ ἀπό τότε τό κούρεμα;
  Ἔ;
 • Ἐκτὸς ἀπὸ λογαριασμοὺς θὰ ἀδειάζουν καὶ θυρίδες.
  Ναί, ἔκλεισε κι αὐτό.
  Κοινῶς;
  Ξεφύγαμε πλέον ἀπὸ τὸ πλιάτσικο καὶ περάσαμε στὴν κανονικὴ λεηλασία ποὺ ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὴν ἄτακτον φυγή.
  Μήπως δέν κατάλαβα καλά κάτι; 
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Ἔς αὔριον τὰ σπουδαῖα… 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Προεδρικὲς ἐκλογὲς στὴν Χιλὴ σήμερα.
  Δύο γυναῖκες ὑποψήφιες.
  Ἡ Χιλὴ ἀποκτᾶ τὴν γυναικεία της προεδρία, οὔτως ἤ ἄλλως…
  Τὸ χαριτωμένον στὴν ὑπόθεσιν εἶναι πὼς εἶναι καὶ παιδικὲς φίλες…
  Λέτε
  νά εἶναι καί τῆς αὐτῆς …διαπαιδαγωγήσεως;
 • Στὴν Ἰταλία παύει ἡ χρηματοδότησις τῶν κομμάτων.
  Μάλλιστα…
  Ἐκεῖ κατάφεραν νὰ πετάξουν ἀπὸ ἐπάνω τους τὴν σαβούρα… Καὶ στὴν Ἰσπανία τὸ ἴδιο…
  Ἐδῶ δὲν προβλέπεται…

 • Ἡ Κίνα καὶ οἱ Ἀμερικὴ δὲν εἶναι ἐχθροί.
  Μόνον ἀνταγωνιστὲς εἶναι.
  Ναί, σοβαρά, αὐτὸ εἰπώθηκε…
  Ὄχι, δὲν μᾶς δουλεύουν…
  Ἀνταγωνιστικῶς θὰ κτυπήσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον…
 • Αὔριο ἀνακοινώνεται ἡ νέα κυβέρνησις στὴν Γερμανία.
  Τὰ βρῆκαν, τὰ συμφώνησαν καὶ τέλος…
  Σχηματίζεται κυβέρνησις…
  Ὄχι ποὺ δὲν θὰ τὰ κατάφερναν…  
 • Πρώτη ἀποστολὴ τῆς Κίνας στὴν Σελήνη.
  Ὁλοκληρώθηκε ἡ προσελήνωσις.
  Ἄν τέ… Νὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό…

  Τελικῶς θά μάθουμε τό τί ὐπάρχει στήν Σελήνη ἤ γιά τά …οἰκόπεδα τσακίστηκαν κι αὐτοί;
 • Καὶ στὴν Ἰταλία τὰ ἐπεισόδια ἐξακολουθοῦν.
  Κι ἐπεὶ δὴ πολὺ …πορτοκαλὶ χρῶμα ἔχουν λάβῃ, τὲ ἐκεῖ γεγονότα, ἐμέναν μὲ προβληματίζουν…
  Δὲν μοῦ ἀρέσουν…
  Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας… Ἐὰν πέσῃ ἡ Ἰταλία εἶναι θέμα ὡρῶν τὸ νὰ πέσουμε κι ἐμεῖς…
 • Ἡ ΝΑΣΑ θὰ καλλιεργήσῃ τὴν Σελήνη.
  Ναί, καὶ μετὰ θὰ φέξουμε ἀλλὰ θὰ γλυστρήσῃ…
  Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ… Νούμερα…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply