Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν ...δήμαρχο;Τί νά λέμε;
Γεωργία Βασιλειάδου σᾶς ἔχω σήμερα…
Μία Βασιλειάδου στὶς δόξες της ἀλλὰ καὶ στὶς μικροαπατεωνιές της….
Κι ἀπέναντι; Ποιός; Μήπως ἕνας διαφορετικός Βασίλης Αὐλωνίτης; Μήπως κι αὐτός εἶναι ἕνας κανονικός καθρέπτης τῆς Βασιλειάδου;
Κι ἐάν ναί, μήπως τότε ἔχουν καί οἰ δύο τους νά μᾶς διδάξουν πολλά περισσότερα ἀπό ὅσα φανταζόμαστε;

Μὰ καὶ πάλι δὲν ἔχει κάποιαν σημασία τὸ νὰ σταθῶ στὰ ὀνόματα καὶ στὰ πρόσωπα.
Ἄλλως τὲ οὐδέποτε στόχος μου ἦταν νὰ αὐξήσω τὸν θαυμασμὸ πρὸς κάποιο πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ νὰ μαθαίνω ἀπὸ τὶς πράξεις του καὶ νὰ γίνομαι κάθε ἡμέρα λίγο καλλίτερη. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀπὸ τὶς ὑποκριτικὲς  πράξεις δύο ἐξαιρετικῶν ἠθοποιῶν, ποὺ μόνον μὲ τὶς ἐκφράσεις τους μὲ διδάσκουν πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ μποροῦσαν νὰ μὲ διδάξουν δεκάδες διδάσκαλοι παρέα…

Καὶ κάτι ἀκόμη…
Ἡ προσπάθειά μου εἶναι νὰ μπορέσω νὰ παραμένω ἔξω ἀπὸ ἀρνητικὲς σκέψεις, φόβους καὶ καταστροφολογίες.
Σαφῶς καὶ ἀπαιτεῖται νὰ γνωρίζω τὸ τὶ μοῦ συμβαίνει, νὰ ἐνημερώνομαι, νὰ παρακολουθῶ τὴν εἰδησεογραφία, ἀλλὰ δὲν χρειάζεται νὰ κρέμομαι ἀπὸ τὴν συλλογὴ νέων πληροφοριῶν καὶ νὰ γίνομαι ἐγὼ ἀντικείμενον πειραματισμῶν.
Ἐγὼ θὰ ἐπιλέγω τὸ πότε καὶ τὸ πῶς θὰ ἐνημερώνομαι, ὄχι οἱ ἄλλοι. Ἐγὼ θὰ ἀποφασίζω τὸ ἐὰν θὰ πηγαίνω γιὰ ὕπνο χαρούμενη ἤ σκασμένη. Ἐγὼ θὰ ἐπιλέξω τὸ ἐὰν θὰ πάθω κατάθλιψιν, ὄχι ἄλλοι.

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply