Κι ἐπεὶ δὴ ΟΛΟΙ θὰ πράξουν ἔτσι…

Κι ἐπεὶ δὴ ΟΛΟΙ θὰ πράξουν ἔτσι...Ἄς πράξουμε ἐμεῖς …ἀλλοιῶς!!!

Σήμερα εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἡμέρες τοῦ ἔτους ποὺ κράτος, φορεῖς, ὀργανώσεις, σύλλογοι, ΜΚΟ, κουδουνισμένα σπεύδουν νὰ ἐπισκεφθοῦν, νὰ φωτογραφηθοῦν, νὰ αὐτοδιαφημισθοῦν μέσῳ μίας «πράξεως ἀγάπης».

Βλέπουμε λοιπὸν ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, χώρους συγκεντρώσεως ἀστέγων, ἱδρύματα ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, φυλακές, ψυχιατρεῖα  νὰ γεμίζουν ἀπὸ πλαστὰ χαμόγελα, περίτεχνα στολίδια, ὑποκριτικὲς φάτσες… Ὅλοι, μὰ ΟΛΟΙ σήμερα θυμοῦνται νὰ τὸ παίξουν ἄνθρωποι, ἄν καὶ παραμένουν τὰ ἴδια ΤΙΠΟΤΑ ποὺ ἦσαν κι ἐχθές…

Τί μποροῦμε νά κάνουμε;

Νὰ ἀφήσουμε τὶς ἀνόητες μιμήσεις, τὶς δῆθεν παραστάσεις καὶ τὶς οἰκεῖες μας συμπεριφορές.

Σήμερα ἄς κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Ἄς πάρουμε τὸ φαγητό μας, γιὰ νὰ τὸ μοιραστοῦμε μὲ κάποιους ποὺ δὲν ἔχουν φαγητό. Ἔξω, στὸν δρόμο. Νὰ ζήσουμε κι ἐμεῖς λίγες ἀπὸ τὶς στιγμὲς τῆς ἀγωνίας τους, τοῦ φόβου καὶ τῆς μοναξιᾶς τους.

Δὲν ἔχουμε φαγητό…

Δὲν πειράζει…

Ἄς μοιράσουμε ἕνα τρυφερὸ χάδι, σὲ κάθε χέρι ποὺ τὸ ἔχει ἀνάγκη…

Δὲν ἔχουμε χέρι;

Δὲν πειράζει…

Ἄς πάρουμε μαζύ μας τὸ καλό μας χαμόγελο…

Ὑπάρχει κάτι πολυτιμότερον ἀπό αὐτό;

Νὰ μποῦμε σὲ ἕνα δωμάτιο ἑνὸς παραπεταμένου ἀσθενοῦς ἤ γέροντος καὶ νὰ τοῦ κρατήσουμε τὸ χέρι.

Νὰ χαϊδέψουμε τὸ κεφάλι ἑνὸς παιδιοῦ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες…

Νά…

Ὑπάρχουν τόσα πολλὰ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε…

Ὅταν τὰ φῶτα θὰ σβήσουν…

Ὅταν θὰ πέσῃ ἡ αὐλαία…

Ὅταν θὰ ἐπανέλθῃ ἡ γνωστὴ μοναξιά… τότε μποροῦμε ἐμεῖς νὰ κάνουμε κάτι διαφορετικό…

Κι ἄς εἶναι ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἡ ἀρχὴ μίας νέας ζωῆς… μὲ μόνον τέτοιες πράξεις…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply