Δὲν ἦτο ἀπόδρασις… Σύνθημα ἦτο!

Δὲν ἦτο ἀπόδρασις... Σύνθημα ἦτο!Σαφῶς καὶ δὲν ἦτο ἀπόδρασις…
Ἦτο προσπάθεια ἀναδείξεως τῆς δυνάμεως τῆς δημοκρατίας ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἐπιτρέψῃ στὸν ὅποιον ἀντίλογον νὰ ὑπάρξῃ….

Φρεάντλης.

Ὄχι, δὲν ἦτο ἀπόδρασις.
Ἦτο μία προσπάθεια νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὸ ποιὸς κινεῖ τὰ νήματα σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο.
Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθῇ, ἡ πράξις αὐτή, ἰδίως ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ποὺ σὲ δύο τὸ πολὺ χρόνια θὰ ἦταν ἐλεύθερος, καταδεικνύει κάτι ἄλλο, πολὺ σοβαρότερο… Καταδεικνύει συγκεκριμένη μεθόδευσιν γιὰ νὰ δικαιολογηθῇ ἕνας ἐμφύλιος.
Ὄχι ὅμως πραγματικός… Ψεύτικος… Πλαστός…
Διότι οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ὀρέξεις γιὰ ἐμφυλίους… Τοὺς ἐμφυλίους τοὺς στήνουν αὐτοὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦνται… Κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε κάτι νὰ κερδίσουμε ἀπὸ αὐτό…

Αὐτὸν τὸν ἐμφύλιο τὸν ξεκινοῦν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάτι νὰ λαμβάνουν…
Ἄλλος χρῆμα… Ἄλλος ὑποσχέσεις… Κι ἄλλος, ἴσως οἱ περισσότεροι ποὺ θὰ ἐμπλακοῦν, τὴν μεταθανάτιο σωτηρία τους. Αὐτοὶ μάλλιστα οἱ τελευταῖοι εἶναι καὶ οἱ πιὸ …ἀθῶοι τῆς περιπτώσεως.
Εἶναι βλέπετε ὁ …στρατός… Κι ἕνας στρατὸς ὑπακούει πάντα στὸν στρατηγό του… Διαφορετικῶς εἶναι καταδικασμένος…

Δὲν ἦτο λοιπὸν ἀπόδρασις. Σύνθημα ἦτο.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὄχι, δὲν θεωρῶ τὸν Ξηρὸ ἱκανό, ἀπὸ μόνον του , νὰ ξεκινήσῃ ἕναν ἐμφύλιο. Χρῆμα, πολὺ χρῆμα, ἀπὸ πίσω… Χρῆμα, συμφέροντα, πετρέλαια… καὶ κάπου στὸ βάθος ἡ ὁριστικὴ ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας.

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply