Ἡ ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία δὲν εἶναι μύθος.

Λένε ὅτι οἱ πρόγονοί μας ἤταν παραμυθάδες. Ὅλο μύθους εἴχαν καὶ τοὺς πίστευαν κι ὅλας. Ἂς πάρουμε τὸ Χρυσόμαλλο Δέρας γιὰ παράδειγμα. Διαβάστε τι λένε οἱ ἐπιστήμονες.Ἡ ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία δὲν εἶναι μύθος.

Χρυσὸ περιδέραιο,  ποὺ βρέθηκε σὲ ἀρχαῖο τάφο στὸν Βόλο, δείχνει ὡς τόπο προελεύσεως τοῦ χρυσοῦ τὴν Κολχίδα. Ἔτσι, ἐξηγεῖται περίτρανα γιατὶ ἔγινε ἡ Ἀργοναυτικὴ Ἐκστρατεία καί τι ἀκριβῶςἀντιπροσώπευε τὸ Χρυσόμαλλο Δέρας, ποὺ ἀπέσπασε ὁ Ἰάσων  μὲ τὴν βοήθεια τῆς Μηδείας.

Στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου ἐξετάστηκαν πρόσφατα τέσσερα δείγματα χρυσοῦ ποὺ βρέθηκαν στὴν Γεωργία, σὲ σχέση μὲ μερικὲς ψηφῖδες ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο περιδέραιο, ποὺ βρέθηκε σὲ τάφο στὸ Καζανάκι Βόλου καὶ διαπιστώθηκε κοινὴ προέλευση.

Καὶ τὰ δύο ἀντικείμενα, τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ γεωργιανό, ἔγιναν ἀπὸ χρυσὸ ποταμοῦ τῆς Κολχίδος.

Ὁ χρυσὸς εἶχε μαζευτεῖ μὲ τὴν μέθοδο τοῦ δέρματος τῶν αἰγοπροβάτων, πρακτικὴ γνωστὴ στις προϊστορικὲς κοινωνίες. (Ἔριχναν δέρματα προβάτου στὸν ποταμό, μετὰ τὰ στέγνωναν καὶ συγκέντρωναν τὸν χρυσὸ ποὺ σκάλωνε στὸ δέρμα τοῦ προβάτου) .

Ἔχουμε μιὰ καθαρὴ ἀποδείξη ὅτι οἱ Ἀργοναῦτες γνώριζαν γιὰ τὸν χρυσὸ τῆς Κολχίδος καὶ ὅτι ἡ Ἀργοναυτικὴ Ἐκστρατεία δεν εἶναι ἔνας μύθος.

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply