Νὰ μεγαλώσῃ γρήγορα καὶ νὰ ἀποκτήσῃ δικό του ἄλογο…

Νὰ μεγαλώσῃ γρήγορα καὶ νὰ ἀποκτήσῃ δικό του ἄλογο...Καὶ μόνο ποὺ κρατάει τὰ χαλινάρια, χαίρεται!
Καὶ ἡ φωτογραφία εἶναι κάτι καινούριο ἀκόμη…
Νὰ βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας σὲ χαρτί;
Ἐγὼ εἶμαι αὐτός;!

Τὸ ὄνειρο τοῦ πιτσιρίκου;
Νὰ μεγαλώσῃ γρήγορα καὶ νὰ ἀποκτήσῃ δικό του ἄλογο..

Χλόη

εἰκόνα

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply