Τό Πυροβολικόν νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος «Μέγαρο Μουσικῆς»;

Τό Πυροβολικόν νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος «Μέγαρο Μουσικῆς»;Ὄχι βρὲ παπάρα!
Τὸ 1849, ὁ Βάγκνερ μαζὶ μὲ τὸν ἐξόριστον Μπακοῦνιν, μπουρλοτιάσανε τὴν ὑπέροχον μπαρὸκ Ὄπεραν τῆς Δρέσδης, διὰ λόγους …αἰσθητικῆς!
Καὶ δὼ ἀκόμη σκέπτεσαι, ὦ ὑπερμάλαξ, διὰ τὸ ἂν πρέπει τὸ ἐμπνευσμένον μας Πυροβολικὸν νὰ ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος «Μέγαρο Μουσικῆς».
Βλέπεις ἀπαθὴς τοὺς ἐθνοβαμπίρους νὰ σοῦ ῥουφοῦν τὸ αἷμα διὰ νὰ θρέψουν μιὰν δρᾶκα πουσταρέλια καὶ τὸ φιλοσοφεῖς;

Η ΕΙΚΩΝ: «Ἡ Δρέσδη μάνα καίγεται».
ΜΟΥΣΙΚΗ: Ὕμνος Γαριβαλδινῶν. «Στὰ ὅπλα! Στὰ ὅπλα!» Μὲ τὸν Ἑρρῖκον Καροῦζον!

Φρεάντλης

«Ἐγωωωώ; Στὴν ὀρχήστρα ἐγώ; Τριάντα χιλιάδες λίρες;;;» .
Ὅλον τὸ σατυρικὸν δρᾶμα τῆς Τρίτης (;) Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (;) εἰς μιὰν φράσιν…

καὶ Φρεάντλης

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply