Τὰ «λάθη» καὶ ὁ ἐφιάλτης ποὺ ἀφήνουν πίσω τους…

Τὰ «λάθη» καὶ ὁ ἐφιάλτης ποὺ ἀφήνουν πίσω τους...Ἡ ἄνοδος τοῦ «προοδευτικοῦ» ὁλοκληρωτισμοῦ: Οἱ ἰδέες ποὺ ἦταν λάθος, οἱ ἐπιστήμονες ποὺ ἦταν λάθος, τὰ μοντέλα ποὺ ἦταν λάθος…
…καὶ ὁ ἐφιάλτης ποὺ ἔφεραν.
«Τὶ ὠφελεῖ κάποιον νὰ ἀποκτήσῃ ὅλον τὸν κόσμο χάνοντας τὴν ψυχὴ του;»

Σὲ αὐτὸ τὸ ντοκυμαντέρ ἐπιχειρεῖται μία συνολικὴ παρουσίαση τῶν κυριοτέρων ἰδεολογιῶν, προσώπων καὶ μεθόδων, ἐτερόκλητων ἀλλὰ ποὺ ἐπηρέασαν ἀποφασιστικὰ τὸν μεταπολεμικὸ κόσμο καὶ ποῖο τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἐπέφεραν (π.χ. θεωρία παιγνίων, ἐπαναστατικοὶ ψυχίατροι, θεωρητικοὶ περὶ ἐλευθερίας, ἡ ἄνοδος τοῦ τεχνοκρατισμοῦ καὶ οἱ πλάνες του, ἡ προσδοκία ὅτι οἱ ἐλεύθερες ἀγορές θὰ ἔφερναν ἰσορροπία, ἡ ἀνάμιξη τῶν ΗΠΑ παγκοσμίως, οἱ ἰδεολογίες βίας στὴν Ἀφρική, ἡ ἐκστρατεία τῶν ΗΠΑ νὰ «φέρουν τὴν δημοκρατία» στὴν Ῥωσσία ἐπὶ Γιέλτσιν καὶ ἀργότερα στὸ Ἰράκ, ἡ ἄνοδος τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ, τὰ ὑπεραπλουστευμένα μαθηματικὰ μοντέλα περὶ ἀνθρωπίνης φύσεως κ.ἄ.). Δεῖτε το ὁπωσδήποτε.

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκών

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply