Ἡ δική μου ματιά.

Ἡ δική μου ματιά.Ἡ δική μου ματιὰ εἶναι κάπως διαφορετική…
Λίγο… Τόσο λίγο, ὅσο νὰ μπορῶ νὰ βλέπω κάπως πιὸ …πίσω ἀπὸ τὶς ὅποιες, ζοφερὲς σαφῶς, καταστάσεις τοῦ σήμερα καὶ νὰ μπορῶ νὰ γεμίζω μὲ ἐνέργεια καὶ …χαρά, ἀκόμη καὶ μέσα στὴν τόση καταστροφή!!!
Δὲν χαίρομαι ὅμως γιατὶ οἱ συνάνθρωποί μου ὑποφέρουν…
Οὔτε διότι ὁ πόνος τῶν ἄλλων μὲ ἱκανοποιεῖ…
Οὔτε χαίρομαι διότι τὰ ἀδιέξοδα αὐξάνονται…
Χαίρομαι διότι πλησιάζουμε στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς…

Ἡ διαδρομὴ εἶναι κατηφορική…
Εἶναι γεμάτη ἀπώλειες καὶ ἧττες…
Εἶναι ἕνα μεγάλο ταρακούνημα, ποὺ φαίνεται, στὰ μάτια τῶν πολλῶν, ὡς πορεία πρὸς τὸν ἀπόλυτον ἀφανισμό…
Κι ὅμως… Ἄν καὶ πράγματι ἔτσι δείχνουν ὅλα, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι…
Αὐτὸ ποὺ μετρᾶ καὶ ποὺ ἀξίζει εἶναι πὼς ἡ ἀποδόμησις ἀφορᾷ κυρίως στὰ βρώμικα, στὰ ἄσχημα καὶ στὰ σαπισμένα…
Αὐτὰ ποὺ κατ’  οὐσίαν τελειώνουν δὲν εἶναι τὰ μεγάλα ἀλλὰ τὰ μικρά…
Κατὰ βάσιν λοιπὸν αὐτὸ ποὺ κάνουμε εἶναι νὰ πετᾶμε τὰ βαρίδια ἀπὸ ἐπάνω μας…

Μὰ ὅταν κάποιος ἔχῃ ζήσῃ μίαν ζωὴ μὲ πολλὰ περιττὰ ἐπάνω στὸ σῶμα του καὶ μέσα στὶς σκέψεις του, ὑποφέρῃ μὲ τὴν ἀπώλειά τους…
Εἶναι ὅπως στὴν δίαιτα… Γιὰ νὰ χάσῃς τὰ ἐπὶ πλέον κιλὰ πρέπει νὰ πονέσῃς, νὰ ταλαιπωρηθῇς, νὰ «κάψῃς» κάθε παλαιὰ συνήθεια καὶ νὰ τὴν ἀλλάξῃς μὲ νέα… Κι ὅσο περισσότερα τὰ περιττὰ κιλά, τόσο δυσκολοτέρα ἡ προσπάθεια καὶ τόσο μεγαλύτερος ὁ πόνος.
Ἔτσι καὶ τώρα… Ἀκριβῶς αὐτὸ συμβαίνει…
Καῖμε… καῖμε ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν χρειαζόμαστε…
Πετᾶμε ἀπὸ ἐπάνω μας τὰ περιττά…
Καὶ θέλει τὸν χρόνο του…

Ἡ δική μου ματιὰ λοιπὸν εἶναι ἄλλη…
Περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν πραγματικότητά μας καὶ καταλήγει σὲ ἐκεῖνη τὴν μελλοντική, τὴν αὐριανή…
Στὴν πραγματικότητα ἐκείνη ποὺ δὲν θὰ χρειαζόμαστε κάτι περιττό…
Ποὺ ὅλα τὰ ἄχρηστα θὰ ἔχουν μείνῃ πίσω μας…
Σὲ μίαν πραγματικότητα ὅπου οἱ κοινωνίες θὰ εἶναι δίκαιες, ἰσοῤῥοπημένες μὰ κυρίως θὰ διέπονται ἀπὸ Ὅλους τοὺς Φυσικοὺς Νόμους…

Ναί, ἔχουμε δρόμο…
Μὰ ὅσο πιὸ πολλὰ βαρίδια ἀφήνουμε πίσω μας, τόσο τὰ βήματά μας μᾶς βοηθοῦν νὰ πλησιάσουμε στὸν στόχο μας.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κι ἐγὼ ὐποφέρω… Δὲν διαφέρει ἡ δική μου διαβίωσις ἀπὸ τὴν δική σας. Ἀλλὰ δὲν δίδω σημασία… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μὲ …ξεσηκώνει τὸ βλέμμα μου… Ἡ ὄρασίς μου ἔχει …μεταλλαχθῇ σὲ κάτι πιὸ …διαπεραστικό!

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply