Ποιὸς δίνει ἐντολὲς στὸν Ὀμπάμα;

Ποιὸς δίνει ἐντολὲς στὸν Ὀμπάμα;Αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἀποτελοῦν ἕνα μικρὸ τμῆμα τοῦ σχεδίου ἀποσταθεροποίησης τῆς Εὐρασίας (Ρωσίας, Κίνας, Ἰνδίας κ.ἄ.).
ΜΚΟ τοῦ Σῶρος δροῦν στὴν Οὐκρανία, χρηματοδοτοῦν καὶ καθοδηγοῦν τοὺς ἐξεγερμένους βανδάλους, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου.
Τὰ ἄτομα ποὺ συμμετέχουν στὴν ἐξέγερση προέρχονται ἀπὸ περιοχὲς ὅπου κατοικοῦν Ναζιστὲς.
Οἱ σβάστικες στὶς στολὲς τους φανερώνουν τὴν προέλευσὴ τους.
Τὰ ναζιστικὰ διακριτικὰ στὰ ροῦχα τους συμβολίζουν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χίτλερ, ποὺ ἐκτελοῦσαν οἱ πατεράδες τους – αὐτὰ εἶναι παιδιὰ ναζιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σκοτώσει χιλιάδες Οὐκρανοὺς καὶ Πολωνοὺς.

Τὴν ἐκκαθάριση δὲ τῶν Πολωνῶν, εἶχαν ἀναλάβει οἱ Οὐκρανοὶ Ναζὶ, ποὺ ἀποτελοῦσαν τμῆμα τοῦ ναζιστικοῦ συστήματος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ταυτότητα τῶν «ἐξεγερμένων» ποὺ ὑποστηρίζει ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply