Διακοπεύ…οντας!!!

Διακοπεύ...οντας!!!

 

Παρασκευὴ εἶναι….
Καλοκαιράκι εἶναι…
Ζέστες ἔχουμε;
Γιατί λοιπόν νά μήν ἀσχοληθοῦμε καί μέ τίς …κολυμβητικές μας ἐπιδείξεις;

Ὅλα καλά… Μοῦ ἀρέσει ἡ θάλασσα. Μοῦ ἀρέσει ἀκόμη περισσότερο τὸ κολύμπι.
Δὲν μοῦ ἀρέσει ὅμως ἡ Ὕβρις.
Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ βρῶμα, τὸ σκουπιδομάνι καὶ ἡ μπίχλα ποὺ ἀφήνουν πίσω τους οἱ ὀρδὲς τῶν …κολυμβητῶν.Κι ἐπεὶ δὴ γιὰ πολλὰ χρόνια ἀφιέρωσα ἀμέτρητες ὧρες γιὰ νὰ καθαρίζῳ ἀκτές, διατηρῶ μέσα μου κι ἕναν βαθμὸ ὀργῆς γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σκέπτονται τὴν πάρτη τους καὶ ἀφήνουν πίσω τους ὅλα αὐτὰ ποὺ κουβαλοῦν μέσα τους: τὸ σκουπιδιαριό τους. Λὲς καὶ ὅταν ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους θὰ ἔχουν ἀναγεννηθῆ, ἐφ΄ ὅσον παράτησαν στὴν παραλία ὅλη τὴν ὑπάνθρωπο φύσιν τους.

Δὲν θέλω ὅμως νὰ χαλάσῳ τὶς καλὲς διαθέσεις ποὺ ἴσως ἔχουμε, γιὰ ἐκτονώσεις. Οὔτε καὶ τὰ ἐλάχιστα ποὺ μᾶς ἀπέμειναν, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν θάλασσα, τὸν οὐρανό μας καὶ τὸν ἀἐρα μας.
Θέλω ἁπλῶς νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὴν δική μας συνενοχη καὶ τὴν δική μας συμμετοχὴ σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν κατάντια.
Κι ὅταν λέῳ συνενοχὴ καὶ συμμετοχὴ δὲν ἀναφέρομαι στὸ ὅ,τι ἴσως ἐμεῖς νὰ μὴν βρωμίζουμε ἀλλὰ στὸ πῶς ἀνεχόμεθα αὐτοὺς ποὺ μολύνουν μὲ τὴν παρουσία τους τὰ πάντα γύρω τους.

Ἄς κάνουμε λοιπὸν μίαν προσπάθεια μεγαλυτέρα ἐτοῦτο τὸ καλοκαίρι.
Ἄς μὴν περιοριστοῦμε ΜΟΝΟΝ στὰ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν, κουνῶντας περίλυποι ἤ θυμωμένοι τὸ κεφάλι, κάθε φορὰ ποὺ ἀντικρύζουμε τὸν κάθε κάφρο. Ἄς προσπαθήσουμε, μὲ εὐγενικὸ τρόπο καὶ μὲ ἀπόλυτον σεβασμὸ στὸν ἑαυτόν μας, νὰ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ἀπὸ τὸν κάθε κάφρο νὰ κινηθῇ μέσα στὰ ὅρια τῆς κοινωνικότητος καὶ τοῦ εὐπρεπισμοῦ.
Μπορεῖ νὰ παραμένῃ ὅσο κάφρος θέλῃ στὸ σπίτι του, στὴν γειτονιά του, στὶς παρέες του. Ἀλλὰ στὶς παραλίες καὶ στὸ περιβάλλον μας, ὅταν τὸν βλέπουμε ἄς μὴν τοῦ τὸ ἐπιτρέπουμε.

Ναί, δὲν γίνεται νὰ ἀστυνομεύουμε τὸν περιβάλλοντα χῶρο. Μποροῦμε ὅμως, πάντα μὲ προσοχή, νὰ ἀξιώνουμε ἀπὸ τοὺς γύρω μας νὰ σέβονται πολὺ περισσότερο ἐτοῦτον τὸν πλανήτη.
Ναί, γίναμε πολλοί… Κι ὅταν σὲ μίαν κοινωνία αὐξάνονται οἱ συμμετέχοντες σὲ ὁμαδικὲς ἐξόδους, τότε αὐξάνονται καὶ οἱ …καφριστικές τους συμπεριφορές.
Ναί, ἔχουμε κουραστεῖ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα καὶ θέλουμε λίγο νὰ ξεφύγουμε, δίχως νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸν κάθε ἀνεγκέφαλο, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸς κατασκηνώσῃ στὴν …αὐλή μας. Ἐὰν ὅμως τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ κατασκηνώσῃ μὲ ὅλους τοὺς ῥύπους του, τότε θὰ φύγη αὐτὸς καὶ θὰ μᾶς μείνουν οἱ ῥῦποι του.

Ἄς τὸ σκεφθοῦμε… Μία ἀπόφασις εἶναι νὰ ἀντιδράσουμε πρὸς ὄφελος ΟΛΩΝ μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply