Γιατί νά μειωθῇ ὁ ΕΝΦΙΑ;

 

Γιατί νά μειωθῇ ὁ ΕΝΦΙΑ;2Ὄχι…. Νὰ μὴν ἀγωνιστοῦμε. Ἤ ὀρθότερα, νὰ μὴν ἀγωνιστοῦμε κατὰ πῶς μᾶς ὑπαγορεύουν, ἀλλὰ μὲ ἄλλον, μοναδικό, πρωτότυπο καὶ ΑΠΟΛΥΤΟΝ τρόπο*!!!
Εἶναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΝ τὸ δικαίωμά μας στὴν ἰδιοκτησία.
Νταβατζῆδες στὰ δικά μας δημιουργήματα, ἔργα, πονήματα δὲν θέλουμε καὶ δὲν χρειαζόμαστε. Τὸ κεραμῖδι ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς στερέωσε ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του, μὲ λάσπη, ποὺ ζύμωσε μὲ τὸν ἱδρώτα καὶ τὸ αἶμα του, τὸ ἔχει πρὸ πολλοῦ πληρώσει πανάκριβα, τοῦ χρεώθηκαν φόροι ἐπὶ φόρων καὶ τὸ κατοχύρωσε συνταγματικά. Ἀνθρώπινον δικαίωμα στὴν ἰδιοκτησία ὑπάρχει, βάσει Συντάγματος. (Ἀκόμη τοὐλάχιστον!!!)

Ὁ ΕΝΦΙΑ, καθὼς καὶ ΟΛΩΝ τῶν εἰδῶν οἱ φόροι, ποὺ ὑπογράφονται καθημερινῶς καὶ ἐν ἀγνοίᾳ μας, δὲν στοχεύουν στὸ νὰ ἀπομειώσουν τὸ ὅποιο «δημόσιον χρέος» ἀλλὰ μεθοδικὰ φροντίζουν νὰ ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ κάθε ἀνθρώπινον ὄν, ποὺ ἔως ἐχθὲς, πάντα βάσει Συντάγματος, ἦταν ἐλεύθερον.
Διότι πῶς θά εἶναι ἐλεύθερος κάποιος, ὅταν θά ἔχη ἕναν νταβατζῆ, ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι του, νά τοῦ ὑπαγορεύῃ ἀκόμη καί τό πότε θά …κατουρήση ἤ ἐάν δικαιοῦται νά κατουρήσῃ;

Φόρος καὶ στό …κατούρημα!!! Ἀπαιτεῖται!

  • Νὰ κι ὁ φόρος γιὰ τὸ κατούρημα!!!
    Τί; Δέν τό μάθατε;
    Τὰ καζανάκια μας μποροῦν νὰ καταναλώνουν μόνον ἔως πέντε λίτρα ὕδατος κατὰ περίπτωσιν χρήσεως. Ἐὰν τὸ ὑπερβοῦμε κινδυνεύουμε μὲ πρόστιμα…
    Χμμμ…
    Κάτι ἄλλο δέν λέγαμε;

Ἀντι-εἰδήσεις… 1η Νοεμβρίου 2013.

Καί τό ἄλλο; Μᾶς ἀπησχόλησε διόλου;
Ὅπως ἀκριβῶς μὲ τὰ εἰσοδήματα, ποὺ θὰ τὰ κατεβάσουν στὰ …200 ἤ στὰ 300 εὐρῶ, γιὰ νὰ …«ὑποχωρήσουν» μετὰ καὶ νὰ τὰ …«αὐξήσουν» κατὰ κάτι τί, πρὸ κειμένου νὰ …πιστεύουμε πὼς …διεκδικήσαμε καὶ κερδίσαμε, ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς φόρους. Πρῶτα μᾶς φορτώνουν ἕναν ἀπίθανο φόρο, ποὺ οὔτε αὐτοὶ συμφώνησαν νὰ μᾶς φορτωθῇ καὶ μετὰ ἀρχίζουν τὶς …«ἐκπτώσεις».
Τάχα μου κάποιοι γνῶστες …διαμαρτύρονται (τράπεζα ΑΛΦΑ…)
Τάχα μου κάποιοι ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ «πολιτικοί» φωνάζουν…. (Ποὺ φυσικὰ ψήφισαν τὰ νομομαγειρέματα αὐτά…νωρίτερα!!!) νὰ …μειωθοῦν!!! Μπιμπίκιος, Πάκης…!!!)
Καὶ τάχα μου κάποιοι …ἀντιστέκονται!!! (Κατάληψις στὴν ἐφορία Ζακύνθου…!!!)
Καί μετά;
Μετὰ θὰ ἔλθουν, ὅπως ἦλθε τὸ μπιμπίκιον ὅταν …«παρατράβηξε» τὸ νοσοκομειακὸ χαράτσι, καὶ …«ὑπεχώρησε»…
Ναί… Καλά. ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΝ ἦταν κι αὐτό. Ἔτσι γιὰ νὰ πιστεύουμε ἐμεῖς πὼς ἡ …διεκδίκησις ἐπιφέρει …ἀπολαβές!!!
Διότι ὅταν ἡ διεκδίκησις εἶναι καπελωμένη, καὶ τελικῶς ἐλεγχομένη, ὄχι μόνον δὲν ἐπιφέρει ἀπολαβές, ἀλλὰ θέτει τὴν σφραγίδα στὴν ἀνομία!!!Γιατί νά μειωθῇ ὁ ΕΝΦΙΑ;1

Καλλίτερα νὰ ἀπασχολούμεθα μὲ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΔΕΗ παρὰ μὲ τὴν ΔΕΗ!!!

Πῶς ἀκριβῶς ἔπραξαν λοιπόν μέ τήν ἐπί πλέον φορολόγησιν τῶν προϊόντων καπνοῦ, πού τὸ πέρασαν διά τῆς …πλαγίας ὁδοῦ, πρό κειμένου νά μᾶς …«ἀπαλλάξουν», τάχα μου, ἀπό τό νοσοκομειακό χαράτσι, ἄν καί ΕΞ ΑΡΧΗΣ αὐτός ἦταν ὁ στόχος;
Ἔ… Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ τώρα…  Τάχα μου εἶναι βαρὺς ὁ ΕΝΦΙΑ, ἄν καὶ γνωρίζουν ΟΛΟΙ τους πὼς εἶναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ!!!!
Γιατί λοιπόν κάποιος ἀπό αὐτούς πού ὑποτίθεται πώς ἀντιδρᾶ, δέν ἀντιδρᾶ ΚΑΘΟΛΙΚΑ;
Γιατί ὅλοι παπαγαλίζουν πώς εἶναι …βαρύς ὁ φόρος, ἄν καί ΓΝΩΡΪΖΟΥΝ πώς εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ὁ φόρος;

Τί πασχίζουν νά κάνουν; Εὔκολο… Νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ἀποδεκτοῦμε τὸν ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΝΦΙΑ κάνοντάς μας στὴν συνέχεια κάποιες…ἐκπτώσεις, διότι θὰ θεωροῦμε ὡς …κεκτημένο μας τὶς ὅποιες …μειώσεις του.
Καλά νά πάθουμε;
Ναί… Καλὰ νὰ πάθουμε…
Ὅταν ΔΕΝ μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη  μας, καλὰ νὰ πάθουμε.
Πρέπει, καθὼς φαίνεται, πολλὰ ἀκόμη νὰ πάθουμε γιὰ νὰ …ζωντανέψουμε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἀλήθεια, ὅλοι αὐτοί, οἱ γνωστοὶ ντέ, ποὺ πολὺ συστηματικῶς φροντίζουν ΝΑ ΜΗΝ κουνιέται …φῦλλο καὶ ποὺ διατηροῦν τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀντιδράσεως σὲ μόλις κάτι σκόρπιες κι ἄνευ οὐσίας, 24ωρες ἀπεργίες, δέν εἶναι ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ καί πρό πολλοῦ ἐξαγορασμένοι; Δέν ἔχουν πρό πολλοῦ συμφωνήσει πώς θά μᾶς κρατοῦν σέ κατάστασιν καταστολῆς, πρό κειμένου νά περάσουν τά ὅποια μέτρα ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ μας; Καί δέν εἶναι οἱ ἴδιοι πού τώρα …κινητοποιοῦνται γιά νά μᾶς …«πείσουν» νά ἀποδεκτοῦμε μέν τόν ΕΝΦΙΑ, ἀλλά νά …ἀξιώσουμε τήν μείωσίν του; Πᾶμε καλά ἤ νά βάλω τίς φωνές;Γιατί νά μειωθῇ ὁ ΕΝΦΙΑ;3

Τὸ …«τίμιον» κομπόδεμα τοῦ συνδικαλιστοῦ.

Υ.Γ.2. Ἡ λύσις εἶναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ ἄρνησις πληρωμῆς τοῦ ΕΝΦΙΑ καὶ ἄρνησις ἀποδοχῆς τῶν νομομαγειρεμάτων τους. Αὐτὸ καὶ μόνον!!! Καὶ μποροῦμε ἀλλὰ δὲν μᾶς ἀφήνουν!!!

Υ.Γ.3. Τὸ χαράτσι ἦταν ἀντισυνταγματικό. Ὁ ΕΝΦΙΑ δέν εἶναι;

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply