Πάρκο ἐθνικῆς συμφιλιώσεως…

Πάρκο ἐθνικῆς συμφιλιώσεως...Γράμμος, στο Πάρκο Εθνικής συμφιλίωσης.
Όσο διαφορετικοί και να είμαστε, από το ίδιο λουλούδι τρεφόμαστε.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply