Νά ἀντιμετωπίσουμε τίς καταθλίψεις;

Νά ἀντιμετωπίσουμε τίς καταθλίψεις;
Ἡ κατάθλιψη ὀφείλεται στὴν ψυχολογικὴ ΚΑΙ στην ἠλεκτρονική/ἠλεκτρομαγνητική/μικροκυματική/βιολογικὴ καὶ μέσῳ τροφίμων ἐπίθεσή ποῦ δέχεται ὁ μέσος Ἕλληνας πολίτης (καὶ ὄχι μόνον)!!!

Τὸ ἀντίδοτο:
1) Μακρυὰ ἀπὸ ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς. Χρήση τοὺς λίγες ὦρες τὴν ἡμέρα μόνο καὶ προπαντὸς ὄχι τὸ βραδὺ δίπλα στὸ κρεβάτι
2) Πέταξε τὴν τηλεόραση στὰ σκουπίδια
3) Ἐπαφὴ μὲ τὴν φύσῃ καὶ κυρίως τὸν ΗΛΙΟ τουλάχιστον μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα!!! Σὲ αὐτὸ ἔχουμε τὴν καλ΄’ιτερη χώρα!!! Ἕνας παράδεισος ὑπάρχει σὲ μίση ὤρα ἀπόσταση ἀπὸ κάθε μέρος. Ἂν μπορῇς νὰ φύγῃς ἀπὸ τὴν πόλη, φύγε.
4) χρησιμοποίησε χαλαρωτικὴ μουσικὴ καὶ ἤχους τῆς φύσεως ὅταν εἶσαι στὸ σπίτι.
5) Ψᾶξε κάποια σωματικὴ ἀσκήση ποὺ νὰ σοῦ ἀρέσῃ! Μπορεῖ νὰ εἶναι ἔνα ἁπλὸ περπάτημα, χορὸς ἢ κάτι ἄλλο.
6) Ἄν δεν ὑπάρχει ἄκρως σοβαρὸς καὶ συγκεκριμένος ἰατρικὸς λόγος μακρυὰ ἀπὸ ἀντικαταθλιπτικὰ καὶ λοιπὲς ἀηδίες γιὰ ψύλλου πήδημα!!! ΕΙΝΑΙ αἰτίες αὐτοκτονιῶν.
7) Κατανόησε ὅτι αὐτά ποὺ συμβαίνουν ΔΕΝ εἶναι φυσιολογικά!!! Οὔτε εἶσαι ἔνοχος γιὰ ὁποιαδήποτε ἐξέλιξη!!! Δεχόμαστε μαύρη ἐπίθεση!!! Ἂν δὲν μὲ πιστεύῃς, ἐρεὺνησέ το!!!

Καστρινάκη Λιάνα

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply