Μετὰ τὴν ἀγορὰ («ἐκλογή») …«προέδρου» θὰ μᾶς πάρουν καὶ τὰ …ΣΩΒΡΑΚΑ!!!

Μετὰ τὴν ἀγορὰ («ἐκλογή») ...«προέδρου» θὰ μᾶς πάρουν καὶ τὰ ...ΣΩΒΡΑΚΑ!!!Ὁ Σαμαρᾶς καὶ ὁ φίλος του Τούρκογλου (κατὰ κόσμον Βενιζέλος) παραμυθιάζει γιὰ χιλιοστὴ φορὰ τὸν κόσμο, γιὰ μὴν χάσῃ τὴν καρέκλα.

Περιμένετε λοιπόν, μετὰ τὴν ΑΓΟΡΑ-ΕΚΛΟΓΗ τοῦ ΝΕΟΥ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΥ ΣΚΡΙΝΙΟΥ, ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὸν δανειστῆ τῆς Μιμῆς καὶ τοῦ Ἀνδρέα, νὰ ἀρχίσουν τὰ γ@μήσια γιὰ μία ἀκόμη φορά.

Ἐν τῷ μεταξὺ θὰ ἰσοπεδώση τὰ ταμεῖα καὶ εἰδικὰ τὸ ΕΤΑΑ, γιὰ μιὰ ἄκομη φορά, μετὰ τὸ 2012, ὅταν τὰ εἶχε κατακλέψη ὁ Τούρκογλου καὶ εἰδικὰ τὸ ΤΣΜΕΔΕ.
Καὶ ἕπεται ἡ κλοπὴ ἄλα Κύπρος τῶν καταθέσεών μας, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς μὴ ἐπιβολῆς νέων φόρων.
Καὶ ἐκτὸς τῶν ἄλλων θέλει νὰ μπλοκάρῃ καὶ τὴν κάθοδο τῶν (φίλων) Ῥώσσων γιὰ χάριν τῶν ἀφεντικῶν του Ἀμερικανῶν, Ἑβραίων καὶ Γερμανῶν, ψηφίζοντας ἐναντίον τῆς χώρας του, ποὺ καὶ καλὰ θέλει νὰ μᾶς πείσῃ ὅτι θέλει νὰ σώσῃ.
Καὶ ἔχει καὶ τὸ θράσος νὰ μιλᾷ γιὰ τὸ Σύνταγμα, ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος τὸ ἔχει κάνει κουρελόχαρτο, μαζὶ μὲ τὸν φίλο τοῦ ΠΑΣΟΚ
Ἄντε να δοῦμε πότε θὰ ξυπνήση ὁ κόσμος νὰ σᾶς πάρῃ ὅλους Λαμόγια μὲ τὶς πέτρες
Ἔξω ΛΑΜΟΓΙΑ!!!

Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply