Πηγὴ ζωῆς ἡ …σκέψις μου!!!

Ἐὰν δεκτῶ πὼς οἱ σκέψεις μου ἔχουν τόση δύναμιν, ποὺ μποροῦν νὰ μοῦ καθορίσουν τὴν πραγματικότητα, τότε εἶναι δεδομένον πὼς ἔχουν καὶ τὴν δύναμιν νὰ μοῦ ἐξασφαλίζουν μίαν καλὴ ζωὴ ἤ μίαν μίζερη ζωή.

Μὰ οἱ σκέψεις μου ἐκφράζονται μὲ τὶς λέξεις μου.
Καὶ οἱ λέξεις μου εἶναι αὐτὲς ποὺ μοῦ «ἔκτισαν» τὸ τώρα μου!!!

Οἱ λέξεις κρύβουν ἐνέργεια.

Οἱ λέξεις ἔχουν δύναμι…

Ἐὰν ἐγὼ εἶμαι σήμερα αὐτὸ ποὺ σκεπτόμουν, καὶ τελικῶς ἔπραξα ἐχθές, τότε αὐτὸ ποὺ θὰ εἶμαι αὔριο κυοφορεῖται ἤδη στὸ μυαλό μου.
Κι ἐὰν αὐτὸ ποὺ κυοφορεῖται εἶναι πλημμυρισμένο ἀπὸ φόβο, ἔχω μεγάλες, τὶς μεγαλύτερες δυνατές, πιθανότητες νὰ τὸ κάνω πραγματικότητα καὶ τὸ δικό μου αὔριο νὰ εἶναι πλῆρες φόβου.
Ἐὰν πάλι εἶναι γεμάτες αὐτὲς οἱ σκέψεις ἀπὸ χαρά, ἔρωτα καὶ ἀφοσίωσιν στὴν ἀλήθεια, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ μὲ συναντήσουν καὶ ὠς πραγματικότητα.

Τί λέτε;;
Δέν εἶναι ὥρα νά διαλέξω τό δικό μου αὔριο;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply