Εἶναι ὑπέροχο νὰ εἶσαι …Γυναίκα!

Εἶναι ὑπέροχο νὰ εἶσαι ...Γυναίκα!Τὸ μεγαλύτερο λάθος ποὺ κάνουν οἱ περισσότερες γυναῖκες εἶναι τὸ νὰ συγκρίνουν διαρκῶς τὸν ἑαυτό τους μὲ ἕνα ἰδανικὸ πρότυπο καὶ αὐτὸ νὰ τοὺς γίνεται ἔμμονη ἰδέα.
Προσπαθοῶν νὰ γίνουν ἐπιφανειακὰ ἐλκυστικὲς ἀλλὰ παραμελοῦν αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ θὰ τὶς κάνουν νὰ νοιώσουν ἀληθινὰ ἐλκυστικὲς καὶ πιστεύουν ὅτι τὸ ἐπόμενο μπότοξ ἴσως τοὺς δώσῃ τὴν εὐκαιρία νὰ νοιώσουν καλὰ μὲ τὸν ἑαυτό τους.

Τὸ νὰ νοιώθῃ κάποιος ὄμορφος καὶ ἐλκυστικὸς δὲν εἶναι μιὰ ἐπιφανειακὴ ἰδιότητα.
Εἶναι μιὰ ἐσωτερικὴ καταστάση.
Εἶναι μι=]α ἰδιότητα τῆς ψυχῆς.

Εἶναι ἐξαιρετικὸ τὸ νὰ προσέχῃ καὶ νὰ περιποιεῖται μιὰ γυναῖκα τὸν ἑαυτό της καὶ τὴν ἐμφάνισή της ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ πηγάζῃ ἀπὸ τὴν βάση τῆς ἀγάπης καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν βάση τῆς ἀπογνώσεως καὶ τοῦ φόβου…
.
Ἡ κάθε γυναῖκα, ὁ κάθε ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινὰ ἐλκυστικός.

Δὲν χρειάζεται νὰ μοιάζῃ μὲ καμμία γιὰ νὰ ἀγαπούν.
Καμμιὰ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τὰ πράγματα ὅπως ἀκριβῶς τὰ κάνεις ἐσύ. Καμμιὰ δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθῇ, νὰ ἀγγίξῃ, νὰ ἀγαπήσῃ, νὰ νοιώσῃ ὅπως ἐσύ.
Δεν ὑπάρχει σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες γιατὶ ἔχεις τὰ δικά σου σπάνια χαρίσματα.
Εἶσαι μοναδική.
Ἀναγνώρισε τὸ αὐτὸ σὰν μιὰ καινούρια ἀλήθεια γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ πολὺ σύντομα θὰ δῆς ὅτι θὰ ἀρχίση νὰ μεταμορφώνεται ὁ κόσμος σου καὶ ἡ ἐμφάνισή σου.

Εἶναι ὑπέροχο να εἶσαι ἡ μοναδική, ἡ ξεχωριστὴ γυναῖκα ποὺ προορίστηκες γιὰ νὰ εἶσαι!

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply