Ἡ ἁγιοποίησις τῆς φορολογίας

Ἡ ἁγιοποίησις τῆς φορολογίαςἩ ἁγιοποίηση τῆς φορολογίας, ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν παιδεία.
(Κυρίως στὴν τηλε-παιδεία!!!)

Μιὰ χώρα, προσπαθῶντας νὰ ἀναπτυχθῇ διὰ τῆς φορολογίας ἀποτελεῖ ἔνα οἰκονομικὸ ἀνέκδοτο.
Τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι πὼς οἱ Ἕλληνες πιστεύουν πὼς ἕνα κράτος, διὰ τῆς φορολογίας, θὰ δημιουργήση ἀνάπτυξη, θέσεις ἐργασίας καὶ παραγωγὴ πλούτου.

Στην πραγματικότητα, ἡ φορολογία δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο, παρὰ μιὰ αὐθαίρετη, ἀκοστολόγητη ὑφαρπαγὴ ἐσόδων, ἡ ὁποία τὸ λιγότερο δυνατὸ ποὺ ὀφείλει, ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ σὲ ὑπηρεσίες πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς οἰκονομίας.
Ἡ οἰκονομία μὲ τὴν σειρὰ τῆς δημιουργεῖ πλοῦτο.

Ἡ κρατικὴ δομὴ τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, λειτουργεῖ ἀνάποδα τῆς πραγματικότητας.
Τὸ Ἑλληνικὸ κράτος πρέπει νὰ χρεοκοπήσῃ καὶ θὰ χρεοκοπήση!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἁγιοποίησις τῆς φορολογίας

  1. Αυτή η “αὐθαίρετη, ἀκοστολόγητη ὑφαρπαγὴ ἐσόδων”, στα σοβαρά κράτη, χρησιμοποιείται για να πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία οι φτωχότεροι και σε δημόσια νοσοκομεία αυτοί που δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος των ιδιωτικών. Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή των δημόσιων υποδομών που χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες αυτού του κράτους

    Το ελληνικό κράτος έχει ήδη πτωχεύσει και ο λόγος που επτώχευσε, είναι αφενός επειδή ουδείς, πλην των έμμσθων υποζυγίων και ορισμένων “ηλιθίων”, δεν πλήρωσε ποτέ του τους φόρους που του αναλογούν, αφετέρου διότι έτρωγαν -και συνεχίζουν να τρώνε- με χρυσά κουτάλια οι λαμογιότατοι που μας κυβερνούν, μαζί και οι μεγαλογιατροί του ΕΣΥ και οι εθνικοί μας εργολάβοι.

Leave a Reply