Ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια ἀλλοιώνουν ΟΛΑ τὰ ὀργανωμένα νομικὰ συστήματα.

Ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια ἀλλοιώνουν ΟΛΑ τὰ ὀργανωμένα νομικὰ συστήματα.Νὰ λοιπὸν τὶ ἔχει συμβῇ καὶ πῶς ἀντικατεστάθησαν οἱ νόμοι, κι ἔγιναν ἔνα θανατηφόρο ὅπλο στὰ χέρια τῶν ἐγκληματικῶν παρασίτων μερικῶν ἀχρήστων κι ἀποτυχημένων πολυεθνικῶν!

Γιὰ νὰ πωλοῦν μερικὲς μεγαλοφαρμακευτικὲς τὰ σκουπίδια τους, ποὺ δὲν τὰ ἤθελε κανένας, πλήρωσαν λακέδες γιὰ νὰ κάνουν «ἐκθέσεις» καὶ νὰ ἐπιβάλλουν καπνοαπαγόρευση παντοῦ!
Γιὰ νὰ πωλοῦν μερικὲς ἀσφαλιστικὲς τὰ σκουπίδια τους, ἔχουν πληρώσει λακέδες στὴν ΕΕ νὰ ἐπιβάλλουν ἀπὸ ἀσφαλίσεις αὐτοκινήτων ὑποχρεωτικὲς μέχρι ξαναγράψιμο τοῦ Κ.Ο.Κ.!
Γιὰ νὰ πωλοῦν μερικὲς «ἐταιρεῖες ἀσφαλείας»  τὰ ἄχρηστα καὶ πανάκριβα μπλιμπλίκια τους σὲ ὁλόκληρα κράτη (μηχανήματα κι ἐξοπλισμὸ ἀλκοτέστ μέχρι ἀλκο-κλειδαριὲς σὲ αὐτοκίνητα!) πλήρωσαν νὰ ἐπιβάλλουν δικὰ τους ρεγουλαρίσματα καὶ ἀνομίες.

Κι ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἐπαρκοῦσε μιὰ χαρὰ τὸ τέστ κινήσεων ποὺ ἔκαναν ἐπιτόπου οἱ ἀστυνομικοὶ στοὺς ὀδηγοὺς δίχως τὴν ἐπιβάρυνση καμμίας τεχνοσαβούρας.
Γιὰ τὸ χρηματοπιστωτικὸ τζογάρισμα καὶ τὶς τράπεζες, τὰ ξέρετε.

Λοιπὸν ἔτσι ἔχει ἡ κατάσταση παντοῦ στὸν δυτικὸ κόσμο σχετικὰ μὲ τοὺς νόμους. Ἐδῶ καὶ 30 χρόνια οἱ λακέδες μερικῶν πολυεθνικῶν παρασίτων ἀλλοιώνουν ὀργανωμένα τὰ νομικὰ συστήματα τόσων χωρῶν, ἐπιβάλλοντας ἀνομία καὶ ὕβρη.
Κι αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ….

Εἴθε οἰ Ἐρυνίες νὰ τοὺς καταδιώξουν δίχως κανένα ἔλεος.

Φρούριον

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply