Πόσο θά κρατήση;

Πόσο θά κρατήση;Ὅσο χρειαστῆ…
Πόσοι θά ἀντέξουν;
Ὅσοι ἀπαιτοῦνται…
Πῶς θά εἴμαστε μετά ἀπό αὐτό;
Περισσότερο Ἄνθρωποι…
Γιατί μᾶς βρῆκε;
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε…
Γιατί πρέπει νά καταπέσουν ὅλα;
Διότι εἶναι σὲ λάθος βάσεις δομημένα…
Γιατί τά δύσκολα καί τά ἀδιάβατα σέ αὐτήν τήν γενεά;
Γιὰ νὰ μάθῃ νὰ κτίζῃ νέους, ὑγιεῖς, ἀθανάτους κόσμους.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply