Ὅσο εἴμαστε ἐντὸς εὐρωζώνης προκοπὴ ΔΕΝ θὰ δοῦμε…

Ὅσο εἴμαστε ἐντὸς εὐρωζώνης προκοπὴ ΔΕΝ θὰ δοῦμε...Ἡ Γερμανία δὲν θὰ ὑποχωρήση στὶς προτάσεις τοῦ Βαρουφάκη.
Γιατὶ οἱ Γερμανοὶ δὲν ὑποχωροῦν ποτέ.
Γιὰ αὐτὸ κῶώτα θὰ πάρουν καὶ ἄλλους στὸν λαιμό τους…

Ἡ γαμημένη προτεσταντικὴ ἠθική τους περὶ τιμωρίας θὰ συνεχίση νὰ κτυπᾷ τὴν Ἑλλάδα, εἴτε τὸ θελουμε εἴτε ὄχι.
Ἡ πολιτικὴ τῆς λιτότητος ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει,καὶ πρὸς τὸ πάρον εἶναι κερδοφόρα γιὰ τοὺς ἰδίους, ἀλλὰ σίγουρα ὄχι γιὰ πολύ, θὰ εἶναι ἡ ταφόπλακα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ὅσο εἴμαστε ἐντὸς εὐρωζώνης δὲν θὰ δοῦμε ποτὲ προκοπή.
Ἂς μὴν κοροϊδευόμαστε ἄλλο…

Χάρης Ζάβαλος

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply