Ἡ βαρειά μας βιομηχανία…

Η μόνη βαρειά βιομηχανία που διαθέτουμε, με τεράστιες δυνατότητες αναπτύξεως είναι ο τουρισμός μας.
Ποτέ δεν είμαστε βιομηχανική χώρα και φυσικά δεν θα γίνουμε τώρα.

Όλη μας σχεδόν η παραγωγή μπορεί να υποστηρίζει τον τουρισμό.
Τουρισμό παραθεριστικό, θρησκευτικό, συνεδριακό, ενάλιο, ιαματικό, χειμερινό, θεραπευτικό, ορειβατικό, μορφωτικό, αναρριχητικό, αγροτουρισμό, ανασκαφικό, νεανικό, τρίτης ηλικίας κοκ.

Τα 20 εκατομμύρια επισκεπτών που καυχιόμαστε ότι πετύχαμε φαντάζουν αστεία μπροστά σε αυτά που μπορούμε. Αν θέλουμε φυσικά.
Το επιχείρημα ότι «δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης» αντικρούεται με αυτό του, ο καθένας προσφέρει αυτό που παράγει κι έχει δυνατότητα.
Σε μια χώρα που είναι ένα απέραντο μουσείο, με μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και με σπάνιες και πρωτόγνωρες φυσικές καλλονές είναι λυπηρό η πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού να προσβλέπει σε δημοσιουπαλληλίκι και η κάθε κυβέρνηση να μην προχωρά θαρραλέα κι αποφασιστικά στην εκμετάλλευση του σημαντικότερου ίσως, περιουσιακού μας στοιχείου.

Ἀθανασάκης Ἀπόστολος

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply