Ἐμεῖς θὰ συνεχίζουμε…

Ὅσο κι ἐὰν οἱ δυσκολίες μᾶς κτυποῦν, ἐμεῖς ὀφείλουμε στοὺς ἑαυτούς μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, νὰ συνεχίζουμε. Νὰ σφίγγουμε τὰ δόντια καὶ νὰ συνεχίζουμε.
Νὰ πιστεύουμε πὼς θὰ τὰ καταφέρουμε, ἀκόμη κι ἐὰν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν παραιτηθῇ.
Νὰ κάνουμε ἀκόμη μίαν προσπάθεια, κι ἀκόμη μία… καὶ πάλι μία ἀκόμη…
…διότι ποτὲ δὲν ξέρουμε μετὰ ἀπὸ ποιὰν προσπάθεια θὰ ἔλθῃ ἡ Νίκη.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ πορεία μας εἶναι μονόδρομος…
Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν συνεχίσουμε…
Ἤ θὰ νικήσουμε, ἤ θὰ τελειώσουμε!
Κι ἐπεὶ δὲν γίνεται νὰ τελειώσουμε, μᾶς μένει μόνον τὸ νὰ Νικήσουμε.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply