Ἡ Ἤπειρος τοῦ 1913.

 Ἡ Ἤπειρος τοῦ 1913.

Ἡ Ἤπειρος τὸ 1913, παλεύει νὰ σταθῇ στὰ πόδια της.
Οἱ μάχες ποὺ πρὶν λίγο καιρὸ ἔληξαν νικηφόρα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, ἔφεραν τὴν πολυπόθητο ἕνωση τῆς Ἠπείρου μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ἀλλὰ ὁ πόλεμος πάντα ἀφήνει βαθειὰ σημάδια στὸ λαό.

Ὁ Fred Boissonnas τὸν Ἰούνιο τοῦ 1913 ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα, μὲ σκοπὸ νὰ περιηγηθῇ στὸν Βορρᾶ.
Μετὰ ἀπὸ αἴτησή του, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἀνταποκρίνεται, καὶ χρηματοδοτεῖ τὴν φωτογραφικὴ ἀποτύπωση τῶν περιοχῶν τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας, ποὺ εἶχαν περιέλθει στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος μὲ τὶς νίκες στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους.

Χλόη

Ἀπὸ τὴν περιήγησή του στὴν Ἤπειρο, προέκυψε τὸ λεύκωμά του «L’ Épire berceau des Grècs» (Ἤπειρος, τὸ λίκνο τῆς Ἑλλάδος).

Φωτογραφία: Ἤπειρος, 1913, Fred Boissonnas

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply