Ἑτοιμάζει τό τελειωτικό κτύπημα ἐναντίον μας ἡ ΕΚΤ;

Ἑτοιμάζει τό τελειωτικό κτύπημα ἐναντίον μας ἡ ΕΚΤ;Ἑτοιμάζει τό τελειωτικό κτύπημα στίς ἑλληνικές τράπεζες ἡ ΕΚΤ καὶ ὁ Μάριο Ντράγκι;
Καὶ ἂν ΝΑΙ, ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Σύμφωνα μὲ τοὺς Financial Times ἡ ΕΚΤ εἶναι ἕτοιμη νὰ καταστήσῃ παρανόμη τὴν ἀγορὰ ἐντόκων γραμματίων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου ἀπό τις ἑλληνικὲς τράπεζες! Εἶχε προηγηθῆ αὐστηρὴ προειδοποίηση τῆς ΕΚΤ πρός τις ἑλληνικὲς τράπεζες, ἀλλὰ τώρα πλέον φαίνεται πὼς αὐτὴ ἡ προειδοποίησις θὰ ἀποκτήση καὶ νομικὴ μορφή.

Ἀντίστοιχη εἶναι καὶ ἡ ὁδηγία καὶ ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν περαιτέρω στὸ ἑλληνικὸ χρέος. Μὲ αὐτὴ τὴν κινήσῃ ἀναμένεται νὰ «στεγνώσῃ» ἄκομα περισσότερο ἡ ὁποία μηδαμινὴ ῥευστότης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ!

Οἱ ἀδαεῖς καὶ ἐθελοτυφλοῦντες ἀσφαλῶς θὰ ἐνστερνιστοῦν τὴν ἄποψη τῆς «ἠρωϊκὴς συριζαιικῆς» προπαγάνδας, ὅτι δηλαδὴ οἱ «κακοὶ εὐρωπαίοι» δὲν δίνουν λεφτὰ στὴν «ἐπανάσταση» νὰ ἐφαρμόσῃ τὸ πρόγραμμά της.
Κι ἐγώ, ποὺ δὲν εἶμαι συριζαῖος, οὔτε καὶ ἄλλου κερατᾶ -αῖος, μὰ μόνον ὀπαδὸς τῆς λογικῆς μου καὶ ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, λέω ὅτι καλὸ θὰ εἶναι ἐσεῖς οἱ «ἐπαναστάτες ἥρωες», ποὺ παρασιτούσατε εἰς βάρος ἄλλων λαῶν, νὰ κυττάξετέ τὶ κάνετε, γιατὶ ὁ δρόμος σας δεν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἄβυσσο.
Κι ἔσεις «θιγμένοι πολῖτες», ποὺ νομίζετε ὅτι φουσκώσατε ὑπερηφάνεια ἀπὸ τὴν παραφροσύνη, ξανακυττᾶξτε τὸν ἀσκὸ τῆς ὑπερηφάνειας, γιατιὶ εἶναι τρύπιος, ξεφουσκώνει!
Συνέλθετε ἀπὸ τὸ ἀφιόνι κι ὅλοι μαζὺ νὰ ἀναζητήσουμε τὴν σύνεση, τὴν αὐτογνωσία, τὴν αὐτοκριτική, τὴν ἐργασία, καὶ προπάντων τὸ καλὸ ἑνὸς ἔθνους, ποὺ νομίζετε ὅτι ὑπηρετεῖτε!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφιά

(Visited 46 times, 1 visits today)
One thought on “Ἑτοιμάζει τό τελειωτικό κτύπημα ἐναντίον μας ἡ ΕΚΤ;

Leave a Reply