Ἀμελὲ Ταμπουροῦ

Ἀμελὲ ΤαμπουροῦΟἱ νεότουρκοι εἶχαν ὡς στὸχο τους τὸν ἀφανισμὸ ὅλων τῶν «ξένων» ἀπὸ τὴν τουρκία.
Ἄρχισαν νὰ ἐκτοπίζουν τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὶς ἐστίες τους μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀσφάλειας τοῦ κράτους.

Ὅσοι ἄνδρες 20-45 ἐτῶν δὲν κατετάσσοντο στὸν τουρκικὸ στρατό, στέλνονταν στὰ «Ἀμελὲ Ταμπουροῦ», στὰ τάγματα ἐργασίας, καὶ ἐκεῖ ἐργάζονταν ἐξοντωτικὰ, σὲ κατασκευὲς δρόμων, ὀρυχεῖα, λατομεῖα, ἀγροὺς καὶ διάφορα δημόσια ἔργα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Μικρὰς Ἀσίας.
Τὴν ἴδια τύχη εἶχαν καὶ οἱ μὴ στρατεύσιμοι, οἱ μεγαλύτεροι σὲ ἡλικία.

Ἡ πείνα, οἱ ἀρρώστιες καὶ οἱ κακουχίες ἐπέτρεψαν σὲ ἐλαχίστους νὰ ἐπιζήσουν.
Ὑπολογίζεται ὅτι 250.000 Ἕλληνες ἔχασαν τὴν ζωή τους σὲ αὐτά τὰ ἐργατικά τάγματα ὡς τὸ τέλος τοῦ 1918.
Τὰ «Ἀμελέ Ταμπουροῦ» ἦταν σχέδιο ἐκπονημένο ἀπὸ Γερμανοὺς ἀξιωματικούς.

Στὴν φωτογραφία βλέπουμε Ἕλληνες τοῦ Πόντου στὰ ἀμελὲ ταμπουροῦ.

Χλόη

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply