Ὁ Παρθενὼν τότε…

Ὁ Παρθενὼν τότε...Ἡ πρώτη ἀφίσσα γιὰ τὴν τουριστικὴ προβολὴ τῆς Ἑλλάδος, κυκλοφόρησε τὸ 1929 καὶ παρουσιάζει τὸν Παρθενώνα μέσα ἀπὸ τὸν φακὸ τῆς Nelly’s. Κυκλοφόρησε μετὰ τὴν ἴδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ ἐπὶ πρωθυπουργίας Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

 The first tourist brochure of the Greek Ministry of Tourism in 1929, featuring Nelly’s photograph of the Parthenon, following the foundation of the Greek Tourist Organization during the leadership of Venizelos.

πληροφορίες καὶ εἰκόνα ἀπὸ ἐδῶ.

Χλόη

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply