Κατάληψις τοῦ ΟΑΕΕ;

Κατάληψις τοῦ ΟΑΕΕ;Κατάληψις τοῦ ὑπουργείου ἐργασίας ἀπὸ συμβασιούχους τοῦ ΟΑΕΕ.

Ἀκούγεται σουρεαλιστικὸ καθὼς οἱ «ἀσφαλισμένοι» τοῦ ΟΑΕΕ, δὲν προβαίνουν σὲ τέτοιες κινητοποιήσεις.
Ὄντας ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς, δὲν λειτουργοῦν ὡς κολεκτίβα, καθὼς ἡ κουλτούρα τῶν ἀνθρώπων τῆς οἰκονομίας ἔγκειται στὴν ἀτομικὴ δράση, τῆς ὁποίας τελικὰ ἡ συνάθροιςσις μὲ ἄλλες δράσεις, δημιουργεῖ τὴν ἀνταλλακτικὴ οἰκονομία τῆς ἐθελοντικὴς συναλλαγῆς.

Ἡ ἀντίδρασις τῶν «ἀσφαλισμένων» τοῦ ΟΑΕΕ, ἀπέναντι στὴν καταστροφικὴ μανία τοῦ «ἀσφαλιστικοῦ» τους ταμείου, μπορεῖ, εἶναι (καὶ πρέπει νὰ εἶναι) μόνο μία.
Στάσις πληρωμῶν σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ἡ συνάθροισις τῶν ὁποίων αὐτῶν δράσεων θὰ προκαλέση τελικὰ τὴν ἐπιθυμητὴ κατάρρευση αὐτῆς τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως μὲ τὸ ἀστεῖο ἀρκτικόλεξο ποὺ παραπέμπει σὲ γηπεδικὴ κραυγή: «ΟΑΕΕ» οεοεοεοοοαεε…

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 45 times, 1 visits today)
One thought on “Κατάληψις τοῦ ΟΑΕΕ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κατάληψις τοῦ ΟΑΕΕ; | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply