Ὑπογραφὴ ἤ Ῥήξις.

Ὑπογραφὴ ἤ Ῥήξις.ἂς πάρουμε ἕνα μόνο ἀπὸ τὰ ζητούμενα μέτρα νὰ τὸ ἀναλύσουμε…
σοῦ ζητοῦν να ὑπογράψῃς ΦΠΑ γιὰ τὴν ΔΕΗ 23%….
μπορεῖ νά μᾶς πῇ κάποιος τί ἀναπτυξιακό χαρακτῆρα ἔχει αὐτό τό μέτρο καί τί θά κερδίση ἡ Χώρα;

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ
ὑπογραφὴ = πλήρης ὑποταγὴ στὸ πρόγραμμα ἐξοντώσεως τῆς Ἑλλάδος!
ῥήξις = ἀνεξαρτησία-ὑπερηφάνια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν παραγωγικὴ διαδικασία!

ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ (ὅπως λέν) ἡ ΠΑΤΡΙΔΑ στὸ τραπέζι….
τὶ μᾶς χρωστοῦν, τὶ χρωστᾶμε καὶ ξοφλήσαμε!

αὐτὸ κάνει μιὰ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ κυβέρνησις ποὺ σέβεται τὸν Λαό!
ὅ,τι ἄλλο εἶναι ….
(βᾶλτε ὁ καθένας τὴν λέξη ποὺ ἐπιθυμεῖ…)

Καφετζόπουλος Χάρης

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply