Αὐτοσεβασμὸς καὶ αὐτοεκτίμησις…

Αὐτοσεβασμὸς καὶ αὐτοεκτίμησις...Ἔχω κάτι μέσα μου καὶ θέλω νὰ τὸ μοιραστῶ.
Δὲν ἀντέχω.

Ζοῦμε σὲ μιὰ γωνία τοῦ πλανήτου, στὴν ὁποία, ὅλως τυχαίως, διέπρεψαν οἱ δύο μεγαλύτεροι πολιτισμοὶ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία.
Σήμερα, μαλώνουμε μεταξύ μας, 10 ἐκατομμύρια ψυχές, γιὰ τὸ ἂν εἴμαστε Ἕλληνες, Βυζαντινοί, Εὐρωπαῖοι, χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, δωδεκαθεϊστές…

Ὅλα αὐτὰ μαζὺ ἂν τὰ προσθέσουμε, εἶναι ἡ μίση ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ζοῦμε δηλαδὴ σὲ μιὰ γωνία τοῦ πλανήτοτ, ὅπου δημιουργήθηκε ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ σχετικὴ ἀνεκτικὴ ποικιλομορφία του, ἀπὸ τὸ 2500 π.χ. ὡς τὸ 1453 μ.χ.
Στὰ ἑπόμενα χρόνια, προκαλέσαμε τὸν θαυμασμὸ μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴν μανιασμένη ἀντίσταση κατὰ τῶν «πεφωτισμένων» Γερμανῶν καὶ Ἰταλῶν.

Δὲν ἔχει κανένας δικαίωμα νὰ μᾶς πιάσῃ στὸ στόμα του. Τὰ λάθη ποὺ ἔχουμε κάνει, εἶναι ἀμελητέα ποσότητα μπροστὰ στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ διεπράχθησαν στὸν πλανήτῃ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο.
Αὐτοσεβασμὸς λοιπὸν καὶ αὐτοεκτίμησις.
Πᾶμε σὲ ῥήξη μὲ ὅλους.
Μὲ τὸ ἰδιο μας τὸ κράτος φυσικά, ἂν μᾶς προδώσῃ.
Τέτοιοι «ἀχάριστοι» εἴμαστε!

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply